De zones zijn te zien op een interactieve kaart, waar ook informatie over onder meer de huidige milieuzones, stadshubs en bedrijventerreinen op zichtbaar gemaakt kan worden. Met de kaart wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gemeenteambtenaren, opdrachtgevers, ondernemers en transporteurs ondersteunen bij het organiseren van duurzaam vervoer in de stad.

Naar verwachting zijn er dertig tot veertig gemeenten die per 1 januari 2025 zero-emissiezones invoeren. In deze gebieden mogen alleen elektrische vrachtauto’s komen die geen schadelijke stoffen uitstoten. Wel gaat er een overgangsperiode gelden voor Euro-6-trucks. Bakwagens die op 1 januari 2025 maximaal vijf jaar oud zijn, behouden hun toegang tot 1 januari 2030. Voor trekkers zwaarder dan 3,5 ton geldt een maximale leeftijd van acht jaar.

Voorlopige grenzen

Op de kaart zijn de zero-emissiezones van Apeldoorn, Assen, Delft, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, Den Bosch, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle te zien. Het gaat daarbij om de voorlopige grenzen. De gemeenteraden van deze gemeenten moeten nog een definitief besluit nemen over deze zones.

Op de website van de aanpak Zero Emissie Stadslogistiek (Zes) staat dat nu zesentwintig steden formeel aangekondigd in 2025 een zero-emissiezone in te voeren. Naar verwachting loopt dat aantal rond de zomer op tot ongeveer dertig, verspreid over heel Nederland.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement