Volgens de nieuwe regels moeten gedetacheerde chauffeurs uit een ander EU-land voor hetzelfde werk dezelfde beloning krijgen als hun collega’s in de lidstaat waar de werkzaamheden worden uitgevoerd – als deze voorwaarden tenminste beter zijn dan die in het oorspronkelijke werkland.

Er is sprake van detachering als voor het werk een ‘nauwe band’ bestaat tussen de verrichte arbeid en het land van ontvangst. Dit is volgens de richtlijn in ieder geval zo bij cabotage en bij zogenoemde ‘crosstrade-transacties’ waarbij het vervoer plaatsvindt tussen twee landen die niet vestigingsland zijn van de transporteur. Transitovervoer of transport van of naar het land van vestiging vallen volgens de Commissie niet onder detachering.

Onderbetaling

De detacheringseisen, die onderdeel zijn van het Mobiliteitspakket, moeten sociale dumping en onderbetaling van buitenlandse truckers tegengaan. Tegelijkertijd betekent de aanmeldingsplicht van detachering in het uitwisselingssysteem voor gegevens tussen de EU-lidstaten, IMI, een flinke administratieve last voor ondernemers. In verschillende landen waarschuwen brancheverenigingen daarom voor kostenstijgingen vanwege de extra rompslomp.

Het gebrek aan actie bij de lidstaten leidt verder tot grote onduidelijkheid bij transportondernemers. Voorafgaand aan de invoeringsdatum van 2 februari van dit jaar pleitte TLN daarom nog voor uitstel, of anders in ieder geval voor coulance bij controles. De brancheorganisatie waarschuwde voor een gebrek aan handhaving en constateerde dat de informatievoorziening over de beloning in de verschillende lidstaten niet op orde was, waardoor een ‘onmogelijke lappendeken aan regelingen’ zou ontstaan.

Aanmaning

Naast Nederland hebben ook België, Luxemburg, Duitsland, Estland, Spanje, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Letland, Italië, Slovenië, Litouwen, Polen, Malta, Oostenrijk, Bulgarije, Griekenland, Zweden, Ierland, Hongarije en Portugal een aanmaning ontvangen van de Europese Commissie. Frankrijk, Slowakije, Finland, Denemarken en Roemenië hebben hun wetgeving wél op tijd op orde gebracht.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement