Een aantal milieuactivisten en milieuverenigingen was weer naar de rechtbank gestapt omdat ze van mening waren dat er na de eerste uitspraak en het eerste arrest van de Raad van State weinig was veranderd in de aanpak van bouwheer Lantis en volgens hen het normenkader nog steeds tekortschoot. De rechtbank volgt hun redenering nu grotendeels en ziet geen garanties dat de werken niet tot bijkomende grondwatervervuiling kunnen leiden. Het nieuwe arrest is zelfs strenger dan het vorige. De Raad van State schorst weer het technisch verslag. Zonder dit verslag mogen de grondwerken niet plaatsvinden.

De rechtbank zegt dat de door het bedrijf 3M met PFOS vervuilde gronden die Lantis wil inpakken gekwalificeerd moeten worden als afvalstof. Totnogtoe pakte Lantis die in en begroef ze, zonder eindtermijn voor die begraving. De rechtbank stelt nu dat er u óf een stortplaatsvergunning voor de ingepakte gronden moet komen óf een bodemsanering voor heel het gebied.

In een eerste reactie betreurt Lantis het nieuwe arrest. ‘We hebben de afgelopen maanden werkelijk alles in het werk gesteld om ons te schikken naar het arrest van eind vorig jaar. Dat de grondwerken nu opnieuw worden stil gelegd, komt bijzonder hard aan’,, zegt algemeen directeur Luc Hellemans.

‘Hoe lang de grondwerken met gebiedseigen grond precies stil zullen leggen, is vandaag moeilijk te voorspellen. De juridische analyse van het arrest en de gevolgen daarvan zijn momenteel volop aan de gang. Wel is het zo dat de activiteiten op de werven niet meteen zullen stoppen. We hebben de voorbije weken uiteraard onze voorzorgen genomen. Als bouwheer van een dergelijk maatschappelijk belangrijk project draag je een verantwoordelijkheid, niet in het minst naar je omgeving toe. De komende weken zullen we dus aan de slag kunnen blijven, in afwachting van een oplossing voor deze situatie.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement