Brussel voegt nieuwe regels cabotage toe aan strafpuntenlijst

ERRU-register

Brussel heeft een flink aantal nieuwe overtredingen toegevoegd aan de zogenoemde ERRU-lijst. Daardoor kunnen wegtransporteurs voor overtreding van onder meer de nieuwe cabotageregels een aantekening in dit ‘strafblad’ verwachten. De terugkeerplicht voor trucks ontbreekt opvallend genoeg nog.

Het gaat vooral om nieuwe maatregelen uit het Mobiliteitspakket, zoals de aanscherping van de cabotageregels. Het uitvoeren van cabotageritten die niet voldoen aan de regels in die lidstaat of die de ‘cooling-down’ periode van vier dagen niet in acht houden, worden nu geclassificeerd als ‘zeer ernstig’

Ook de terugkeerplicht voor chauffeurs is nu opgenomen in de lijst met overtredingen. Ondernemers die niet regelen dat bestuurders kunnen terugkeren naar de exploitatievestiging van de werkgever of naar hun woonplaats, kunnen daarvoor voortaan een aantekening tegemoet zien (zeer ernstig). Opvallend genoeg is de terugkeerplicht voor trucks, die geldt sinds 21 februari van dit jaar, nog niet terug te vinden op de lijst.

Landcode

Nieuw zijn verder overtredingen van de verplichte stop aan de grens om de nieuwe landcode in de tachograaf in te voeren. Chauffeurs die grensoverschrijdingen niet vermelden of niet hebben geregistreerd waar zij hun werkdag zijn begonnen of geëindigd, krijgen echter slechts het laagste aantal strafpunten.

De overtredingenlijst dient als basis voor de registraties in het ERRU-sanctieregister. Transportondernemers die in de fout gaan krijgen strafpunten toegekend op basis van deze lijst en bij veelplegers kan dat zelfs leiden tot intrekking van de vergunning. De Europese Commissie heeft daartoe voor ongeveer 130 overtredingen vastgesteld of deze ‘meest ernstig’, ‘zeer ernstig’, of ‘ernstig’ zijn. Daarbij krijgen de zwaarste overtredingen 9 punten in het register. Voor de minder zware categorieën zijn dat 3 punten en 1 punt.

Gelijke concurrentie

De Commissie heeft verder ook de methodiek voor het vaststellen van de ernst van overtredingen aangepast. De mate waarin een overtreding de gelijke concurrentie in het Europese wegtransport aantast, weegt nu ook mee in de criteria daarvoor. Verder moeten de inspectiediensten voortaan het aantal betrokken voertuigen vaststellen als maat voor de frequentie van de overtredingen. Voorheen letten zij in de eerste plaats op het aantal chauffeurs.

In het Europese register van vervoersondernemingen (ERRU) worden alleen onherroepelijke overtredingen van transportwetgeving bijgehouden. Wanneer het aantal strafpunten de grenswaarde bereikt, volgt een toets bij de ILT en vergunningverlener Niwo. De Niwo kan dan besluiten om de vergunning van de onderneming een half jaar te schorsen of voor twee jaar in te trekken. Vervoersmanagers kunnen een ongeschiktheidsverklaring van twee jaar opgelegd krijgen.

De nieuwe overtredingenlijst wordt op 23 mei van kracht.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Brussel voegt nieuwe regels cabotage toe aan strafpuntenlijst | NT

Brussel voegt nieuwe regels cabotage toe aan strafpuntenlijst

ERRU-register

Brussel heeft een flink aantal nieuwe overtredingen toegevoegd aan de zogenoemde ERRU-lijst. Daardoor kunnen wegtransporteurs voor overtreding van onder meer de nieuwe cabotageregels een aantekening in dit ‘strafblad’ verwachten. De terugkeerplicht voor trucks ontbreekt opvallend genoeg nog.

Het gaat vooral om nieuwe maatregelen uit het Mobiliteitspakket, zoals de aanscherping van de cabotageregels. Het uitvoeren van cabotageritten die niet voldoen aan de regels in die lidstaat of die de ‘cooling-down’ periode van vier dagen niet in acht houden, worden nu geclassificeerd als ‘zeer ernstig’

Ook de terugkeerplicht voor chauffeurs is nu opgenomen in de lijst met overtredingen. Ondernemers die niet regelen dat bestuurders kunnen terugkeren naar de exploitatievestiging van de werkgever of naar hun woonplaats, kunnen daarvoor voortaan een aantekening tegemoet zien (zeer ernstig). Opvallend genoeg is de terugkeerplicht voor trucks, die geldt sinds 21 februari van dit jaar, nog niet terug te vinden op de lijst.

Landcode

Nieuw zijn verder overtredingen van de verplichte stop aan de grens om de nieuwe landcode in de tachograaf in te voeren. Chauffeurs die grensoverschrijdingen niet vermelden of niet hebben geregistreerd waar zij hun werkdag zijn begonnen of geëindigd, krijgen echter slechts het laagste aantal strafpunten.

De overtredingenlijst dient als basis voor de registraties in het ERRU-sanctieregister. Transportondernemers die in de fout gaan krijgen strafpunten toegekend op basis van deze lijst en bij veelplegers kan dat zelfs leiden tot intrekking van de vergunning. De Europese Commissie heeft daartoe voor ongeveer 130 overtredingen vastgesteld of deze ‘meest ernstig’, ‘zeer ernstig’, of ‘ernstig’ zijn. Daarbij krijgen de zwaarste overtredingen 9 punten in het register. Voor de minder zware categorieën zijn dat 3 punten en 1 punt.

Gelijke concurrentie

De Commissie heeft verder ook de methodiek voor het vaststellen van de ernst van overtredingen aangepast. De mate waarin een overtreding de gelijke concurrentie in het Europese wegtransport aantast, weegt nu ook mee in de criteria daarvoor. Verder moeten de inspectiediensten voortaan het aantal betrokken voertuigen vaststellen als maat voor de frequentie van de overtredingen. Voorheen letten zij in de eerste plaats op het aantal chauffeurs.

In het Europese register van vervoersondernemingen (ERRU) worden alleen onherroepelijke overtredingen van transportwetgeving bijgehouden. Wanneer het aantal strafpunten de grenswaarde bereikt, volgt een toets bij de ILT en vergunningverlener Niwo. De Niwo kan dan besluiten om de vergunning van de onderneming een half jaar te schorsen of voor twee jaar in te trekken. Vervoersmanagers kunnen een ongeschiktheidsverklaring van twee jaar opgelegd krijgen.

De nieuwe overtredingenlijst wordt op 23 mei van kracht.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement