Dat laat de RVO, die de regeling uitvoert, weten. Daarmee loopt de aanvraag, die maandag openging, voor het grootste deel van de belangstellenden uit op een teleurstelling. De RVO zelf spreekt echter van ‘goed nieuws voor de overgang naar schoon rijden voor zwaar vervoer’. Volgens de organisatie duidt de belangstelling erop dat ‘de markt er klaar voor lijkt te zijn, en Nederland de in het klimaatakkoord gestelde doelen voor schone vrachtwagens kan halen’.

De binnengekomen aanvragen moeten nog worden beoordeeld. Soms worden aanvragen afgewezen, omdat ze ze niet voldoen aan de voorwaarden. Soms trekken klanten zelf hun aanvraag in. Zo kan er alsnog een deel van het subsidiegeld vrijkomen, stelt de RVO, ook al is de regeling overtekend.

Loting

Nu er meer volledige aanvragen zijn binnengekomen dan het nog beschikbare budget, wordt er geloot. De loting vindt zo spoedig mogelijk plaats. Aanvragers die ingeloot zijn en subsidie verleend krijgen, krijgen telefonisch bericht.

De hoogte van de subsidie hangt af van het soort vrachtwagen en de grootte van het bedrijf. Grote bedrijven kunnen in totaal via subsidie en belastingvoordeel tot 40% van de meerkosten ten opzichte van een dieseltruck vergoed krijgen. Voor de kleinste bedrijven, met minder dan tien werknemers, loopt dat op tot 60%.

Alleen nieuwe, volledig emissieloze vrachtautos vanaf 4.250 kilo komen in aanmerking voor subsidie. Aanvragers ontvangen volgens de RVO binnen ​​13 weken een beslissing. Subsidieontvangers mogen het voertuig daarna de eerste vier jaar niet verkopen, anders moeten ze mogelijk een deel van de subsidie terugbetalen.

De AanZET-regeling loopt tot begin 2027. Tot en met 2024 komt ruim 40 miljoen euro beschikbaar, waarvan een derde dit jaar. Het kabinet werkt nog aan het budget na 2024.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement