Het directoraat-generaal Mobiliteit en vervoer (DG Move) van de Europese Commissie komt binnenkort met een toelichting op de ‘return home vehicle’-maatregel, waarmee ze probeert een aantal onduidelijkheden weg te nemen over de precieze eisen voor transportbedrijven en de manier waarop de handhaving plaats zou moeten vinden. Dat document is reeds in handen van NT.

De terugkeerplicht voor trucks is afgelopen februari van kracht geworden. Sindsdien moeten bedrijfsmatig gebruikte voertuigen zwaarder dan 2,5 ton elke acht weken terugkeren naar het land van vestiging. Transportbedrijven moeten verplicht kunnen aantonen dat ze dat ook daadwerkelijk doen, schrijft de Commissie in de toelichting. Dat kan onder meer met vrachtbrieven en tachograafbestanden.

Vooral tachograafdata vormen volgens de Commissie een goed bewijsmiddel. ‘De controle daarop kan plaatsvinden tijdens wegcontroles of controles bij het bedrijf’, schrijft het directoraat. ‘In het geval van een controle langs de weg moet de onderneming altijd de mogelijkheid hebben om de naleving van de verplichting later aan te tonen door middel van documenten en bewijsstukken die bij de onderneming aanwezig zijn.’

Groot vraagteken

De handhaving tijdens wegcontroles was een van de grootste vraagtekens rond de terugkeerplicht voor trucks. Zo liet de Duitse inspectie Bundesamt für Güterverkehr (BAG) vorige maand aan het Duitse vakblad DVZ weten voor de handhaving in te zetten op bedrijfscontroles. De dienst zou controle op de terugkeerplicht niet meenemen bij wegcontroles, meldde de DVZ.

Brussel benadrukt in het document verder dat samenwerking tussen lidstaten vereist is om naleving van de terugkeerplicht goed te kunnen controleren. De inspectiediensten in het land van vestiging en die in het land waarin de activiteiten plaatsvinden moeten desgevraagd gegevens aan elkaar verstrekken, stelt de Commissie

Ook moeten diensten gehoor geven aan verzoeken om toe te zien op het naleven van de terugkeerplicht bij bedrijven in eigen land. Dat is belangrijk omdat de terugkeerplicht voor trucks onderdeel is van de vestigingseisen voor transportbedrijven, waardoor de maatregel in eigen land gecontroleerd dient te worden. In de markt bestaat echter nogal wat scepsis over de handhavingsbereidheid in vooral Oost-Europese landen. Eerder pleitte branchevereniging TLN om die reden nog voor uitstel van de invoering.

Niet in het weekend

DG Move schept met de leidraad ook meer duidelijkheid over wat er precies verwacht wordt van transporteurs. Er zijn bijvoorbeeld geen regels over hoe lang een voertuig terug moet naar het land van vestiging. Ook stelt de Commissie geen eisen aan de manier waarop dat gebeurt. Een truck mag dus ook per trein of ferry terugkeren. Verder hoeft een voertuig niet op een weekend- of feestdag terug te keren. De deadline schuift dan door naar de eerstvolgende werkdag, blijkt uit het document.

De terugkeerplicht voor vrachtwagens is bedacht om iets te doen aan uitbuiting van chauffeurs en tegelijkertijd oneerlijke concurrentie tegen te gaan door brievenbusfirma’s aan te pakken. Voertuigen uit Oost-Europese landen keren nu maar een of hooguit twee keer per jaar terug naar het land van registratie. In sommige landen is 80% van de truckvloot permanent actief in het buitenland.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement