Naar aanleiding van het nieuwe kennis- en innovatieprogramma ‘Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen’ van de Topsector Logistiek organiseren Nieuwsblad Transport en TKI Dinalog voor de eerste keer deze Inspiratiesessie Bouwlogistiek.

‘Mede ook door de druktbezochte kennissesssie bouwlogistiek tijdens Multimodaal Transport Expo haken we hiermee verder in op het nieuwe programma van de Topsector Logistiek wat als doel heeft om de bouwlogistiek te helpen verduurzamen en schoner te maken, als onderdeel van de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen’, meldt Simone van der Velden van TKI Dinalog in een toelichting.

‘De resultaten uit de onderzoeks- en innovatieprojecten worden de komende jaren met een zo groot mogelijke impact op de reductie van stikstof in de keten uitgerold. Daarnaast bieden ze een doorkijk naar 2030. Vanuit het perspectief van de bouw en de bouwlogistiek kijken we op 5 juli naar de behoefte aan innovatie, verkennen we nieuwe bouwlogistieke toepassingen en identificeren we barrières die gezamenlijk snel opgelost moeten worden.’

Topics:

  • Slimme en schone bouwlogistiek in de stedelijke omgeving
  • Ontwikkeling van de bouwhub
  • Deelconcepten in de bouwlogistiek
  • Gebiedsgerichte aanpak bouwlogistiek door gemeenten

Sprekers:

  • Alexander de Vries, Hoofddocent Logistics Management, Hogeschool Rotterdam
  • Ron Frazer, Directeur VolkerWessels Materieel & Logistiek
  • Ruben Vrijhoef, Lector Building Future Cities, Hogeschool Utrecht
  • Arjen de Feijter, Adviseur Stads-en Bouwlogistiek voor diverse gemeenten
  • Niels Sneek, Programma Manager, TKI Dinalog

Doelgroep

De Inspiratiesessie Bouwlogistiek is bedoeld voor iedereen die vanuit de praktijk, bouw of logistiek, of vanuit beleid te maken heeft met de grote vraagstukken rondom dit onderwerp of juist bezig is met de ontwikkeling van toepassingen die bijdragen aan een schone en emissiearme bouwlogistiek.

Registreren kan kosteloos via: https://events.nt.nl/inspiratiesessie-bouwlogistiek/