Dat laat de woordvoerster van minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat desgevraagd weten aan deze krant. ‘De overheid ondersteunt en stimuleert hernieuwbare oplossingen en geen fossiele brandstoffen zoals lng.’

De zegsvrouw wijst daarbij op de afspraken uit het coalitieakkoord. ‘We onderzoeken de mogelijkheden om financiële prikkels voor fossiele brandstoffen af te bouwen, om vervolgens de financiële stimulering voor deze brandstoffen waar mogelijk te beëindigen.’

Pijn verlichten

Steun voor transporteurs met een lng-vloot was een belangrijke wens van brancheorgansiatie TLN. Die pleitte al sinds februari voor maatregelen om de pijn te verlichten. De stijgende lng-tarieven hangen samen met de hoge gasprijs. Transporteurs die onder invloed van het stimuleringsbeleid van de overheid zijn overgestapt op lng, zijn daardoor nu de dupe van torenhoge tarieven. Rendabele inzet van voertuigen op deze duurzamere brandstof is vrijwel onmogelijk geworden, waarschuwde de branchevereniging eerder.

Het kabinet verlaagde in maart de accijns voor lng, in navolging van verlagingen voor benzine en diesel. Den Haag trok 11 miljoen euro uit voor deze maatregel, die geldt tot eind dit jaar. ‘Hiermee is tegemoet gekomen aan de stijging van de brandstofprijzen’, stelt de woordvoerster. De verlaging met 4 cent per liter staat echter in schril contrast met de prijsstijgingen dit jaar. Vervoerders betalen inmiddels bij de meeste aanbieders rond 3,30 euro (exclusief btw) voor een kilo lng, vier keer zoveel als twee jaar terug.

In 2020 en 2021 probeerde het kabinet het gebruik van lng in de sector nog te stimuleren met een een specifieke lng-subsidie. Deze periode liep eind vorig jaar af. ‘De overheid is er altijd duidelijk over geweest dat dit voor twee jaar was’, aldus de woordvoerster. Wel is er in de toekomst zicht op stimulering van bio-lng. Die moet komen uit de herziene Europese richtlijn voor hernieuwbare energie RED2, ‘en in de toekomst uit bijvoorbeeld de vrachtwagenheffing’.

Achthonderd trucks

Lng werd tot nu toe gezien als een transitiebrandstof voor emissievrij vervoer. Een lng-truck stoot 10% tot 15% minder CO2-uit. De emissies van fijnstof en NOx liggen 30% lager. In Nederland rijden ongeveer achthonderd lng-trucks rond.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement