Netcongestie vormt een bedreiging voor de elektrificatie van de Nederlandse transportsector. Steeds meer bedrijven gaan over op een elektrisch wagenpark, terwijl het elektriciteitsnetwerk onder druk staat. Netverzwaring is hard nodig, maar duurt lang om aan te leggen. Vandaar dat NAL de potentiële oplossingen onder de aandacht wil brengen bij transportbedrijven en vooral bij de overheid.

NAL heeft de voorstellen laten onderzoeken op haalbaarheid door CE Delft. Van de zes suggesties zijn er vier direct uitvoerbaar. Het gaat dan bijvoorbeeld over het gebruik van gedeelde laadpleinen of stroom opslaan in een batterij voor later gebruik. Een niet-duurzame oplossing is het inzetten van een tijdelijke aggregaat, waarmee brandstof omgezet wordt in elektriciteit. Al deze voorstellen brengen wel de nodige kosten met zich mee.

Slim laden

Een goedkopere optie is om voertuigen slim te laden. Waar dieseltrucks even kunnen bijtanken en er daarna weer tegenaan kunnen, vergt het laden van elektrische trucks de nodige planning. De meeste transporteurs die nu bezig zijn met elektrificatie, leggen minder dan 300 kilometer af op een dag. Deze voertuigen zijn niet de hele dag onderweg en het komt bij hen niet vaak voor dat het hele wagenpark de weg op is. De elektrische voertuigen kunnen dan verspreid over de dag geladen worden.

Elektrische vrachtwagens die meer dan 300 kilometer op een dag afleggen, zullen wel vaker op hetzelfde moment terugkeren en tegelijkertijd moeten laden. In dat geval is het een optie om op een lager vermogen te laden, zodat het stroomverbruik gespreid wordt over de nacht. Een andere mogelijkheid is om de vrachtwagen wel aan te sluiten, maar het laden digitaal uit te stellen.

Ongegarandeerd netvermogen

Twee van de zes voorgestelde oplossingen zijn nog in ontwikkeling. Een daarvan is ongegarandeerd netvermogen. Transportbedrijven kunnen dan extra elektriciteit gebruiken, maar alleen als die beschikbaar is. Er lopen pilots met energiebedrijven om het concept te testen. ‘Momenteel wordt hier volop mee geëxperimenteerd’, zegt Robert van den Hoed, voorzitter van de NAL werkgroep Logistiek. ‘We zetten erop in dat netbeheerders dit eind 2023 als standaardproduct kunnen aanbieden.’

Een grote drempel voor transportbedrijven om over te gaan op een elektrisch wagenpark zijn de kosten. De oplossingen maken die kosten alleen maar hoger. Zal dat niet leiden tot nog meer uitstel van elektrificatie? Van den Hoed verwacht van niet. ‘Netbeheerders zijn gebonden aan wetgeving. Als er een aanvraag komt voor netverzwaring, moeten zij daar binnen een bepaalde termijn aan voldoen. Ze kunnen dan niet zeggen: ‘Jullie hebben een batterij, dus jullie kunnen nog wel even wachten.’ Daar zijn regels voor.’

Ingrijpen overheid

Met het aandragen van het rapport stuurt het NAL aan op ingrijpen van de overheid. Omdat het vaak om tijdelijke oplossingen gaat en de meerkosten nog niet altijd helder zijn, moet goed worden gekeken wat effectieve manieren zijn om hobbels weg te nemen. Dat zou kunnen door middel van subsidies of aantrekkelijke leningen. NAL erkent tegelijkertijd dat netverzwaring nog altijd noodzakelijk blijft om aan de toenemende vraag naar elektriciteit te voldoen.

‘We ontkomen niet aan een enorme netverzwaring’, zegt Gerben-Jan Gerbrandy, voorzitter van de NAL. ‘Toch is zelfs dan een efficiënter gebruik van het net nodig, waarbij slim laden een grote rol kan spelen.’

Beweging

‘Met dit rapport van zes oplossingen willen we de industrie laten zien dat er wel degelijk mogelijkheden zijn. Maar ook het eerlijke verhaal bieden dat er meerkosten aan verbonden zijn. En dat hier een rol kan liggen voor de overheid om daarin te ondersteunen’, zegt Van den Hoed. ‘We hopen dat het een beetje in beweging komt.’

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is een meerjarige beleidsagenda die ervoor wil zorgen dat overal in Nederland slim elektrisch geladen kan worden via een betrouwbaar laadnetwerk. De agenda werkt daarbij samen met bedrijven, de overheid en netbeheerders.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement