Dat blijkt uit het nieuwe Meerjarenplan van de inspectiedienst en de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In de begroting voor 2023 is bijna 204 miljoen euro vrijgemaakt voor de ILT, die verantwoordelijk is voor toezicht op transport, infrastructuur, milieu en wonen. De dienst merkt onveilig goederenvervoer over de weg aan als een van de grootste maatschappelijke risico’s.

De focus van de ILT ligt daarbij op ‘versterking van het informatiegestuurd en risicogericht toezicht in het wegtransport’, zo meldt de dienst, die veel verwacht van de nieuwe inspectiemethodes. ‘Met het digitaal inspecteren en de doorontwikkeling van het bureautoezicht komen overtreders scherper in beeld, wordt de capaciteit efficiënter ingezet en kunnen bedrijfs- en weginspecties risicogericht worden uitgevoerd.’

Alleen Nederlandse kentekens

TLN wijst er in een reactie op dat de ILT niet aan de Europese norm voor weg- en bedrijfscontroles voldoet. Elke EU-lidstaat moet van Brussel ten minste 3% van het aantal door een chauffeur gewerkte dagen controles uitvoeren. Nederland is met een inspectiedruk van 1,5% ver verwijderd van die drempel.

‘En ook nu gaat er geen extra geld naar fysieke handhaving’ constateert de brancheorganisatie. ‘De deskhandhaving is een mooie ontwikkeling, maar is nog gericht op een beperkt aantal onderwerpen en alleen de Nederlands gekentekende vrachtwagens.’

In het meerjarenplan benoemt de ILT een aantal specifieke aandachtspunten voor de komende periode, zoals het inrichten van digitaal toezicht op de tachograaf, tachograafmanipulatie, de technische eisen aan de vrachtwagen en overbelading, de gestelde eisen aan chauffeurs en emissie-eisen.

Verder onderzoekt de dienst in welke mate manipulatie van AdBlue-systemen in vrachtwagens aangepakt kan worden, om zo een bijdrage te leveren aan de vermindering van stikstofdepositie.

Lees ook: Rij- en rusttijden in Nederland steeds slechter gecontroleerd

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement