Dat blijkt uit cijfers die het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) publiceerde in de sectormonitor die elk kwartaal uitkomt. In het eerste kwartaal van 2022 was nog 46% van de transportbedrijven op zoek naar personeel, nu is dat ruim meer dan de helft van de bedrijven. De tekorten zijn het sterkste merkbaar in Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Toename chauffeurs, afname vacatures

Het totale aantal chauffeurs neemt wel sinds enkele jaren toe. Ook het tweede kwartaal is er een groei van 0,3% te zien in vergelijking met vorig jaar. In het tweede kwartaal van 2022 waren 92.572 mensen werkzaam als chauffeur, een jaar eerder waren dat er 92.315. Zowel ten opzichte van vorig jaar als van het eerste kwartaal is er dus een lichte stijging zichtbaar.

Opvallend is dat het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs licht daalde in vergelijking met een kwartaal eerder. In de eerste drie maanden van 2022 werden er nog 10.500 bestuurders gezocht, in het tweede kwartaal nam dat af tot 9.929.

Uit cijfers van vorige jaren is op te maken dat de vacatures sterk fluctueren. Toch is het aantal nog altijd hoog in vergelijking met de vacatures die voor de coronacrisis openstonden. In december 2019 waren transportbedrijven op zoek naar 6.115 chauffeurs.

Aanbod werkgevers

In het tweede kwartaal van 2022 zijn er meer vervoerders dan een jaar geleden. Er staan 7.527 transportbedrijven geregistreerd, 4,7% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal bedrijven nam aan het begin van 2020 iets af als gevolg van de coronacrisis, later steeg het weer gestaag.

Bedrijven hebben wel iets minder mensen in dienst dan een jaar geleden. De gemiddelde werkgever heeft 22 werknemers, terwijl dat er in 2021 nog 22,7 waren.

Leeftijd chauffeurs blijft stijgen

Reden voor zorgen is ook de gemiddelde leeftijd van chauffeurs. Die ligt in het tweede kwartaal van 2022 op 45,1 jaar. Het is voor het eerst dat de gemiddelde leeftijd boven de 45 uitkomt, twee jaar geleden lag het getal nog op 44,6. Met het opschuiven van de gemiddelde leeftijd zijn de chauffeurs aan het vergrijzen.

Logischerwijs gaan er ieder jaar ook steeds meer chauffeurs met pensioen. De uitstroom naar pensioen ligt in het tweede kwartaal van 2022 op een hoger niveau dan vorig jaar, 915 tegen 834. De pensioenuitstroom lag in 2021 en 2020 al een stuk hoger dan voorgaande jaren.

Naast een tekort aan personeel, speelt er nog meer bij transportbedrijven. Eén op de vijf bedrijven geeft aan dat er te weinig materiaal of ruimte beschikbaar is en dat dit een belemmering voor hen vormt voor bedrijfsactiviteiten. Nog maar 8% van de ondervraagde ondernemers in het goederenvervoer heeft nergens last van.

Statistiek uit sectormonitor q2 2022

Lage verwachtingen

Over de toekomst zijn veel transporteurs somber gestemd. ‘Naast het tekort aan personeel blijkt uit de sectormonitor dat er meer transportondernemers zijn die de komende drie maanden een verslechtering verwachten van het economisch klimaat, dan een verbetering’, meldt STL.

Sommig ondernemers zijn hoopvol de komende periode meer werknemers te kunnen aantrekken. Het zijn er ook hier minder dan vorig jaar. ‘De verwachtingen over het personeelsbestand zijn positief, maar minder dan in voorgaande kwartalen. 17,6% van de ondernemers verwacht een toename van hun personeelsbestand en 10% een afname’, aldus STL. ‘Per saldo verwacht 7,6% een uitbreiding tegenover 23,1% een kwartaal eerder.’

Hele arbeidsmarkt

Volgens het CBS hebben veel ondernemers in de verschillende bedrijfstakken in Nederland last van een personeelstekort. Begin derde kwartaal gaf 38% van de ondernemers in Nederland aan hierdoor belemmerd te worden, tegenover 23% een jaar eerder.

UWV maakte bekend dat de krapte op de totale arbeidsmarkt zo hoog is opgelopen dat er inmiddels in alle beroepsgroepen sprake is van een tekort aan personeel. De uitkeringsinstantie stelt vast dat het aantal vacatures in het tweede kwartaal vergeleken met een jaar eerder met 44 procent is toegenomen. Het aantal mensen met een WW-uitkering dat nog recent gewerkt had in dezelfde periode nam af met 31 procent. ‘Veel meer vacatures dus en veel minder mensen die ze kunnen vervullen’, aldus de organisatie.

UWV wijst erop dat het vasthouden van bestaand personeel steeds belangrijker wordt naarmate het aanbod aan kandidaten kleiner wordt. ‘Dat kan bijvoorbeeld door voldoende ontwikkeling en uitdaging te bieden, maar ook aandacht voor vitaliteit, werkomstandigheden, werktijden en werkdruk zijn essentieel om medewerkers te binden en boeien.’

Sectormonitor

In de Sectormonitor worden per kwartaal arbeidsmarktontwikkelingen gemonitord van werknemers en werkgevers die zijn aangesloten bij SOOB/Pensioenfonds Vervoer (PFV). De cijfers gaan naast het onderzochte kwartaal, ook deels over het lopende kwartaal, om aan te sluiten bij de actuele ontwikkelingen.

De Sectormonitor komt tot stand in opdracht van TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen. De uitvoering is in handen van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en is mogelijk dankzij SOOB.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement