Dat blijkt uit het Bovag Truck Onderzoek 2022 naar de impact van elektrificatie op de aftersales. De brancheorganisatie ging er eerder vanuit dat een elektrische vrachtwagen 65% minder onderhoudsbehoefte had dan een conventionele truck op diesel. De Bovag heeft dat cijfer echter fors bij moeten stellen, naar een voordeel van 35% ten opzichte van dieseltrucks. Een snelle rekensom leert dat het werkelijke aantal werkplaatsuren voor een e-truck zelfs 85% hoger ligt dan gedacht.

Praktijkresultaten

‘De eerste praktijkresultaten nopen tot deze bijstelling’, schrijft de Bovag. Een belangrijke oorzaak is de trager dan verwachte ingroei van elektrische trucks. Doordat er minder e-trucks op de weg zijn, duurt het langer voordat kinderziektes bestreden kunnen worden. Een lager volume betekent volgens Bovag ook een niet-optimale efficiency in de werkplaats. Kennis en routine zijn nog onvoldoende ontwikkeld en leiden tot meer uren voor onder meer de diagnose van een probleem. De hoge onderdeelprijzen komen daar nog bovenop.

Op dit moment zijn er zo’n 300 elektrische trucks geregistreerd in Nederland. In het openbaar vervoer rijden al wat langer elektrische bussen rond en die geven een goede indicatie van de onderhoudsbehoefte van elektrische trucks, aldus Bovag. Het blijkt dat de eerste generatie elektrische trucks en bussen nog zorgt voor uitdagingen op het gebied van kwaliteit en daardoor is er relatief veel werk aan deze voertuigen.

‘In combinatie met de verwachte groei van het wagenpark zorgt dit ervoor dat het aantal werkplaatsuren in 2023 en 2024 nog zal toenemen. Met het huidige tekort aan vakbekwaam technisch personeel is het de komende jaren een uitdaging voor truckbedrijven om al het werk gedaan te krijgen.’

Terugverdientijd

De lagere onderhoudskosten ten opzichte van een dieselvoertuig worden vaak genoemd als belangrijke factor in de terugverdientijd van een e-truck. De onderhoudsbehoefte weegt bij trucks en bussen zelfs sterker door in de kostprijs (TCO) dan bij personenauto’s, legt Bovag uit in het rapport. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de relatief grote component arbeid in de aftersaleskosten en het feit dat onderhoud en reparatie sterker dan bij personenauto’s zijn gerelateerd aan de aandrijflijn. Hoewel op dit gebieden in de toekomst grote reducties te verwachten zijn, moeten vervoerders volgens Bovag op korte termijn rekening houden met onverwachte kostenstijgingen door de hoge prijs van EV-onderdelen.

Het aanbod van e-trucks snel toe, constateert Bovag, maar heeft de markt tijd nodig ‘om die volumes te absorberen’. Volgens Aad Verkade, branchemanager Bovag Truckdealers zien truckdealers op dit moment nog de nodige terughoudendheid bij hun klanten. De inzet van volledig elektrische trucks zal volgens de rapportopstellers tot 2025 geleidelijk toenemen, maar neemt pas in 2028 een grote vlucht.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement