De drie partijen stellen voor om lng-trucks mee te nemen bij uitwerking van de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). ‘Hoewel de gasrekening van ondernemers die op lng rijden niet via de energieleverancier maar via de lng-tankstations binnenkomt, behoren deze vervoerders ook tot de groep ondernemers met een veel te hoge gasrekening’, schrijven zij.

TLN trok in februari ook al aan de bel vanwege de dure lng. De transportkoepel ging daarna met Den Haag in overleg over mogelijke compensatie, maar kreeg daar tot nu toe nul op het rekest. Afgelopen augustus liet het kabinet nog via deze krant weten niets te zien in stimulering van fossiele brandstoffen als lng, afgezien van de accijnsverlaging die al geldt.

Overleven

De accijsverlaging is echter een druppel op de gloeiende plaat, stellen de briefschrijvers. Inmiddels is het prijsverschil met diesel opgelopen tot 50 cent per kilometer. Voor een gemiddelde vrachtauto, die 120.000 kilometer per jaar rijdt, is dit een verschil van 60.000 euro. ‘Voor middelgrote transporteurs die tien tot 25 lng-trucks exploiteren, ligt de verliespost in de orde van grootte van 500.000 tot 1,5 miljoen euro’, rekenen de briefopstellers voor aan de minister. ‘Wij signaleren dat die ondernemers om te kunnen overleven hun lng-trucks buiten gebruik stellen en terugvallen op vervuilendere diesel-trucks.’

Daar komt bij dat de getroffen transporteurs de meerkosten van lng niet of nauwelijks kunnen doorberekenen binnen de vervoersketen, omdat bestaande contracten veelal alleen de dieselprijs vergoeden. ‘Deze verliesgevende exploitatie is ondragelijk voor ondernemers en overstijgt in vergaande mate het normale ondernemersrisico.’

Ook de verduurzamingsdoelen van het Kabinet zelf komen door de dure lng onder druk te staan, schrijven de organisaties. De 1.000 lng-trucks in Nederland rijden al voor ongeveer 30% op bio-lng. Om de plannen uit het Klimaatakkoord voor het wegtransport waar te kunnen maken, is verdere groei naar 7.000 (bio-)lng-trucks in 2030 nodig. ‘De groei van het aantal lng-trucks is na het uitbreken van de Oekraïnecrisis volledig stilgevallen.’

TEK

Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan kleinere bedrijven te willen steunen die niet onder het energieplafond vallen. Maar de betrokken bewindspersonen zijn wel terughoudend met brede steunregelingen, bleek eerder uit vrijgegeven stukken. De Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) wordt een tijdelijke, gerichte compensatieregeling gebaseerd op energieverbruik en omzet van de ondernemer. De ‘doelgroep, het totale budget, de percentages en de maximale steun per onderneming’ moeten nog bekend worden gemaakt.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement