Dat blijkt uit een nota over de wijziging van de wet wegvervoer goederen, die minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De bewindsman wijst erop dat de vergunningsgrens voor het beroepsgoederenvervoer onder de nieuwe regels omlaag is gegaan van 3,5 ton naar 2,5 ton, waardoor het aantal te controleren voertuigen groter wordt. Voor de benodigde uitbreiding van de capaciteit is budget vrijgemaakt, schrijft Harbers in antwoord op vragen van de VVD. De kamer moet nog wel akkoord gaan met het voorstel voor de financiële dekking.

Cabotage

Met de wetswijziging voert het kabinet ook de nieuwe cabotageregels door, waarbij vervoerders na drie cabotageritten in zeven dagen een afkoelingsperiode moeten inlassen. Ook de terugkeerplicht, waarbij trucks eens in de acht weken verplicht naar het thuisland moeten rijden, komt in de Nederlandse wet te staan.

De VVD wilde specifiek van de minister weten hoe het gesteld is met de handhaving op cabotage. Ondanks de aangescherpte regels is daarvoor geen extra inspectiecapaciteit nodig, schrijft Harbers. ‘Er waren al restricties voor cabotagevervoer en hier werd en wordt al op gehandhaafd.’ Volgens de minister neemt de ILT cabotage standaard mee bij wegcontroles en wordt er minimaal twee keer per jaar gericht op gecontroleerd.

Onder de maat

De inspectiecapaciteit bij de ILT is al jaren onder de maat. Volgens de laatst beschikbare cijfers wordt in ons land 1,5% van de door chauffeurs gewerkte dagen gecontroleerd, terwijl in Europees verband minimaal het dubbele is afgesproken. Uit rapportages door de Europese Commissie blijkt dat bij de ILT tweehonderd inspecteurs actief zouden zijn, maar daaronder vallen ook een groot aantal controleurs die actief zijn in de andere aandachtsgebieden van de dienst.

Met het doorvoeren van de regels uit het Mobiliteitspakket gaat de regering ruimschoots over de door Brussel vastgestelde uitvoeringstermijn heen. Dat had uiterlijk op 21 februari van dit jaar moeten gebeuren. De gevolgen van de overschrijding zijn volgens Harbers beperkt omdat niet alle bepalingen uit het EU-pakket nationale wetgeving vereisen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement