Volgens de Commissie leveren deze lidstaten al jaren ‘een aanzienlijke bijdrage aan de goede werking van het Schengengebied, ook tijdens de pandemie en recentelijk toen we werden geconfronteerd met de ongekende gevolgen van de oorlog in Oekraïne’.

Met de toetreding van de drie lidstaten zou het totaal aantal landen in het Schengengebied op 29 komen. Naast 22 EU-lidstaten zijn Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein wel al onderdeel van de Schengenzone.

Landen die deel willen uitmaken van het Schengengebied moeten een reeks evaluaties ondergaan om na te gaan of zij voldoen aan de voorwaarden voor de toepassing van de Schengenregels.

Unanieme goedkeuring

Wanneer is aangetoond dat een lidstaat klaar is om toe te treden tot het gebied zonder binnengrenstoezicht, is unanieme goedkeuring vereist van alle andere lidstaten die de Schengenregels al toepassen. Ook het Europees Parlement moet hiermee instemmen.

Volgens de Europese Commissie hebben de drie kandidaatlanden de bewaking van de buitengrenzen goed op orde. Brussel roept de Raad daarom op om ‘onverwijld de nodige besluiten te nemen zodat Bulgarije, Roemenië en Kroatië volledig kunnen deelnemen aan Schengen’. In het verleden lag onder meer Nederland dwars bij de toetreding van Oost-Europese landen tot het Schengenakkoord.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement