Het resultaat voor belastingen (ebit) van de Nijmeegse transportgroep viel met -74.000 euro (2020: 2,3 miljoen euro) ook negatief uit in het laatste boekjaar. Een fiscale meevaller (22.218 euro) en een positieve bijdrage uit deelnemingen (27.150 euro) zorgden ervoor dat het nettoverlies werd beperkt tot iets minder dan 25.000 euro.

Het Gelderse familiebedrijf, dat onder meer rijdt voor Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Kruidvat, zag de omzet door acquisitie van DLG (maart 2021) wel royaal, 37%, toenemen naar bijna 118 miljoen euro, waarvan 100 miljoen euro uit transport. Daarmee kan het behalen van dat doel van de acquisitie van de branchegenoot, schaalvergroting, geslaagd worden genoemd.

Die aankoop van omzet ging echter gepaard met een prijskaartje, blijkt uit het jaarverslag. Zo stegen de kosten ‘inherent’ mee met de gestegen omzet en bleef er door de toename van de directe en algemene beheerkosten (+41%) maar een mager bedrijfsresultaat (ebitda) over van 328.713 euro, na een aanzienlijk florissanter bedrag van 2,6 miljoen euro in 2020.

Uitgaven

Debet was daaraan volgens de directie onder meer het grotere wagenpark, hogere brandstofkosten (+50% naar 13,5 miljoen euro) en gestegen uitgaven voor onderhoud, huur- en leasematerieel, verzekeringen, automatisering en de motorrijtuigenbelasting. Vooral in het laatste kwartaal stegen de brandstofprijzen ‘aanzienlijk’, schrijft de directie. Daarnaast was Cornelissen meer geld kwijt voor het inhuren van trucks. Zo namen de uitgaven voor charters vorig jaar met 12 miljoen euro toe naar 17 miljoen euro, ‘met name veroorzaakt door de overname van DLG en het hoge ziekteverzuim in 2021’.

De totale loonkosten (46,5 miljoen euro) liepen ondanks het uitbesteden van veel vervoer met 17% fors op. Dat had volgens de directie ook te maken met de overname van DLG, waardoor ‘gemiddeld’ het aantal vaste medewerkers steeg met 14% (93 fte’s) naar 764. Daarnaast bleef hoog ziekteverzuim het bedrijf plagen.

Terwijl de kosten stegen, daalden de huuropbrengsten en diensten uit warehousing met ruim 1 miljoen euro naar 3 miljoen euro, blijkt verder uit de jaarrekening. Die afname schrijft de leiding vooral toe aan het wegvallen van een grote, niet bij naam genoemde opdrachtgever.

Positief was daarentegen dat de palletverwerking vorig jaar meer opleverde (600.000 euro) en in totaal 2,3 miljoen euro aan omzet toevoegde aan de totale bedrijfsinkomsten van de groep. Ook was er groei voor de divisie home delivery in Nederland en België.

Schulden

Behalve de kosten stegen vorig jaar ook de schulden fors. Dat is duidelijk te zien in de gestegen schuldenlast van de Gelderse transportgroep. Cornelissen zag de langlopende schulden in het verslagjaar toenemen van 12,4 miljoen euro naar 17,3 miljoen euro, terwijl de kortlopende schulden met 12 miljoen euro stegen naar 28,4 miljoen euro. Bij die laatste categorie stegen vooral de ‘schulden aan kredietinstellingen’: van 420.179 euro naar bijna 6 miljoen euro. Ook de ‘aflossingsverplichtingen langlopende schulden’ liepen sterk op, van 2,9 miljoen naar 4,3 miljoen euro. Verder liet de post ‘schulden aan leveranciers en handelskredieten’ meer dan een verdubbeling zien naar 7,8 miljoen euro. In totaal was Cornelissen met 413.000 euro vorig jaar ruim 20% meer kwijt aan rentelasten op de schulden.

Tegenover die fors toegenomen schuldenlast stond vorig jaar een marginaal afgenomen (-1%) eigen groepsvermogen (7,6 miljoen euro) en een groeiende post vorderingen (handelsdebiteuren) van 12,8 miljoen euro (2020: 8,3 miljoen euro).

Ook het werkkapitaal (voorraden, vorderingen, liquide middelen minus de kortlopende schulden) verslechterde aanzienlijk, van -3,3 miljoen euro in 2020 naar -9,7 miljoen euro vorig jaar. Deze afname schrijft de directie ‘voor een groot deel’ toe aan het feit dat de goodwill (1,5 miljoen euro) en het materieel bij de overname van de DGL vanuit het werkkapitaal zijn betaald.

Positief resultaat

Ondanks het verlies over 2021, de sterk gestegen schuldenlast en de ‘mindere start’ van dit jaar verwacht de Cornelissen-holding een positief resultaat voor het lopende boekjaar van de transportgroep.

‘Deze stijging zal hoofdzakelijk worden gerealiseerd door verbeterde commerciële afspraken met onze opdrachtgevers. Daarnaast verwachten we een daling van het ziekteverzuim en daarmee samenhangend een verbeterde inzet van de voertuigen. Daarnaast is in de begroting een plan opgenomen voor de instroom van nieuwe chauffeurs, zogenaamde zij-instromers’, zo stelt de directie van de Nijmeegse vervoerder.

Overnames

De Cornelissen Groep nam recent een deel van de transportactiviteiten van GXO in Nederland over. Het betrof 35 trucks en vijftig medewerkers. In de pharmalogistiek werd dit jaar de transportdivisie van Truvion Healthcare geacquireerd.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement