‘Wat mij betreft is er duidelijk sprake van faillissementsfraude en onbehoorlijk bestuur’, zegt Jeroen Vermeulen, die tot juni 2022 als zelfstandig boekhouder werkzaam was bij Kool. In zijn laatste maanden als zzp’er werden de facturen voor zijn diensten niet meer betaald. Vermeulen heeft als een van de schuldeisers faillissement aangevraagd voor Kool Transport, hij ontving daarbij zeven steunvorderingen van andere partijen die ook nog geld krijgen van Kool.

Berichten van voormalige werknemers bevestigen het beeld dat het na de overname door FST bergafwaarts is gegaan met Kool Transport. Stichting VNB (onderdeel van vakbond FNV voor naleving cao) stuurde in december een brandbrief aan Kool naar aanleiding van misstanden die binnen het bedrijf aan de orde waren. Chauffeurs van Kool zouden niet betaald zijn en er ontstonden problemen bij tolpoortjes, omdat de tolkastjes in de vrachtwagens niet meer werkten. De werknemers moesten het geld zelf voorschieten om hun weg te vervolgen.

Het merkwaardige beleid van Bras kwam al bij de overname van Kool door FST aan het licht. Bras zou de debiteuren van Kool Transport als onderpand hebben gebruikt voor de financiering. Volgens Vermeulen ging dat maandelijks om een bedrag van rond de één miljoen euro. FST zou zelf feitelijk niets in Kool geïnvesteerd hebben. Bras zelf wil geen uitspraken doen over de financiering van de overname.

Volgens Vermeulen verdween er vlak na de overname door FST een bedrag van 498.000 euro van de rekening van Kool Transport. Toen Vermeulen de nieuwe eigenaar Bras daarop aansprak, verloor hij de toegang tot de administratie van het bedrijf. Bras zegt in een reactie dat de voormalige eigenaar beslag wilde leggen op de rekening van Kool en hij het geld daarom op een andere rekening van FST heeft gestort.

Vermeulen neemt het het adviesbureau dat Kool Transport begeleidde bij de overname kwalijk dat het verleden van Bras destijds niet aan het licht is gekomen. ‘Zij hebben te weinig antecedentenonderzoek gedaan destijds’, zegt Vermeulen. Bras was eerder namelijk betrokken bij het dubieuze faillissement van The Full Service Transport B.V.

Faillissementsfraude

De carrière van Bras bij FST begint in januari 2019, toen hij werd aangesteld als interim manager bij The Full Service Transport B.V. Dat bedrijf bestond sinds 2012, eigenaars waren Mike Koornstra en Floris Langerak. Zij haalden Bras aan boord om een plan op te stellen voor de verkoop van The Full Service Transport, zo blijkt uit rechtbankdocumenten.

De activiteiten van The Full Service Transport worden vervolgens op 1 juli 2019 overgedragen aan FST Logistics, een ander bedrijf waar Bras, Koornstra en Langerak ook bij betrokken zijn. Voor The Full Service Transport wordt op 19 februari 2020 faillissement aangevraagd door de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg. Op 7 april 2020 verklaart de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht The Full Service Transport failliet.

The Full Service Transport heeft een rekening van 559.163,54 euro openstaan bij de Belastingdienst. Aan andere crediteuren moet nog 512.496,11 euro worden uitgekeerd. Het bedrag is te hoog om te kunnen innen bij The Full Service Transport en het bedrijf gaat failliet.

Er volgt een onderzoek naar het faillissement vanwege een verdachte transactie vlak voor het faillissement. Vragen over de transactie leveren geen antwoord van het bestuur op, waarna de curator een melding van faillissementsfraude doet. Bras zegt zelf dat hij geen aandeel in The Full Service Transport had en dat hij als gevolmachtigd bestuurder ‘geen weet heeft van de vermeende faillissementsfraude’ en zich vooral als ‘adviseur’ zag van de eigenaren Langerak en Koornstra. ‘Die bestuurders en de heer Bras zijn ook betrokken bij FST Logistics’, merkt de curator op.

Op overnamepad

FST blijft ondertussen gewoon opereren. Bras heeft groeiambities met het bedrijf en op 13 juni 2020 fuseert FST met internationaal transportbedrijf Pijtra Logistics. ‘De kernstrategie van FST Group is om overnames en fusies met een groot aantal kleinere transportondernemingen te realiseren. Daar zit heel veel kennis en markt die alleen echt toekomstbestendig is bij grotere volumes’, laat Bras in juni 2020 door Logistiek.nl optekenen. Volgens hem staan er op dat moment nog vier overnames en fusies op de planning.

Uit documenten van de rechtbank blijkt dat vlak na de fusie meerdere conflicten zijn ontstaan met tenminste vier werknemers die eerst bij Pijtra werkzaam waren en na de fusie met FST ontslag namen. Pijtra weigerde aan deze werknemers achterstallig loon en vakantiedagen uit te betalen. De rechter stelde Pijtra echter in het ongelijk en het bedrijf moest duizenden euro’s uitkeren aan de voormalige werknemers.

FST is niet van het overnamepad af te slaan en in april 2022 meldt de transporteur zich bij Kool Transport. De deal wordt in juni afgerond. Een paar maanden later neemt FST ook de HCR Groep van Hans Kroon over. Kroon hoopt met de overname zijn pensioen veilig te stellen, maar ziet zich in december genoodzaakt om de aandelen van zijn bedrijf terug te kopen. FST kon niet aan de verwachtingen voldoen.

Achterstallige betalingen

Voormalig eigenaar Marcel Kool blijft aanvankelijk actief bij Kool Transport, maar de samenwerking wordt in oktober stopgezet. Volgens Bras houdt Kool zich niet aan de afspraken zoals die bij de overname zijn opgesteld.

Volgens het personeel zijn er de laatste maanden problemen met de uitbetaling van het loon. Ook betaalt Kool Transport niet langer voor het geleasde wagenpark. Leasemaatschappijen halen daarom eind december vrachtwagens op, waardoor de werkzaamheden bij Kool helemaal stil komen te liggen. Eind 2022 waren er nog ongeveer 60 mensen werkzaam bij het bedrijf. Bras spreekt de beschuldigingen tegen, volgens hem is er wel altijd op tijd betaald. De leasemaatschappijen zouden zich terug hebben getrokken naar aanleiding van geruchten die door het personeel verspreid werden.

FST is op 13 december 2022 failliet verklaard. Vlak voor het faillissement veranderde het bedrijf nog van naam naar Transport Employment Agency, volgens Bras een ontwikkeling die al langer op handen was. Bras zegt verder dat sommige onderdelen van FST nog wel actief zijn onder andere kvk-nummers en goed draaien, al lijden ze onder de tegenvallende prestaties van de andere ondernemingen. Vermeulen heeft nu het faillissement aangevraagd voor Kool Transport, de zitting vindt plaats op 24 januari in de rechtbank van Utrecht. De werkzaamheden van Kool liggen al stil na het terughalen van alle geleasde vrachtwagens. ‘Het gaat mij niet om de paar centen die ik nog krijg van ze. Maar we moeten zulke mensen wel stoppen. Ik hoop dat ze er ook een keer persoonlijk op worden aangesproken’, besluit Vermeulen.

Bras kan zich niet vinden in de aantijgingen van de schuldeisers. Volgens hem is er sprake van een hetze vanuit het personeel van Kool Transport.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement