De Commissie gaat in februari de normen en klimaatregels herzien. Dat is volgens de landen een ‘unieke kans’ om een ‘stevig signaal’ af te geven aan de markt, en er zo voor te zorgen dat de omslag naar groene trucks op tijd wordt gemaakt. Dat is volgens hen ook nodig om de Europese klimaatdoelen te halen. Om schonere vrachtwagens op grote schaal uit te rollen, zijn ook meer laadpalen nodig in Europa. De Commissie ‘heeft de sleutel voor meer schone vrachtwagens en bussen in handen’, zegt Heijnen.

In Nederland is de subsidie voor elektrische vrachtwagens razendpopulair, en het kabinet hoopt met Europese afspraken te zorgen voor een gelijk speelveld. ‘Vrachtwagens en bussen zorgen voor ruim een derde van de CO2-uitstoot van al het wegverkeer, en zijn een grote bron van luchtvervuiling die mensen direct inademen’, benadrukt de staatssecretaris.