Onder de streep bleef ondanks een stevige belastingaanslag van 22 miljoen euro (+6 miljoen euro) een riante nettowinst over van 23,3 miljoen euro (+40%). Directeuren en eigenaren Ewald (54) en Marco (55) Raben bleven ook in coronatijd doen wat ze gewend zijn te doen: acquisities plegen. De tel is makkelijk kwijt te raken na alle overnames die zijn gepleegd sinds de twee broers twintig jaar geleden het stokje overnamen van hun vader Theo Raben. In het boekjaar 2021 stond de teller, zo staat wel vast, op vier acquisities, waarvan de meest recente, die van de Oostenrijkse vervoerder Bexity, pas in het voorjaar van 2022 is geformaliseerd en daarom buiten de jaarrekening van 2021 is gebleven.

De Rabens zijn nu actief in vijftien Europese landen, waarvan Griekenland (Intertrans) en Oostenrijk (Bexity) de laatste EU-landen zijn die aan het netwerk zijn toegevoegd. In Nederland werd in 2021 de BAS Group (Etten-Leur) overgenomen: ‘om de marktpositie in de thuismarkt te versterken’. In het zuiden van Duitsland werd met Luible Logistik de zoveelste bouwsteen toegevoegd aan het volgens de directie ‘onafhankelijke’ Duitse netwerk van het bedrijf.

Overnames

De verschillende overnames leverden in 2021 al een bijdrage van zo’n 30 miljoen euro aan de groep, terwijl de totale acquisitie-som op 40,7 miljoen euro lag, blijkt uit het jaarverslag. De rest van de omzetgroei kwam onder meer van de stijging van het aantal zendingen (naar 15 miljoen), de opening van nieuwe dc’s en de fors gestegen prijzen in het Europees transport.

Ofschoon Marco en Ewald Raben het boekjaar 2021 omschrijven als een jaar van lockdowns, restricties, economische onzekerheid en hoge inflatie, is van die problemen in de toelichting op de cijfers in de jaarrekening weinig van te bespeuren. Het duo heeft het over ‘kansen grijpen’, ‘positieve veranderingen’ en ‘versneld groeien’, en dat is de broers ook allemaal aardig gelukt.

Het bedrijf voegde in 2021 zo’n 750 werknemers toe aan het personeelsbestand, dat nu op bijna 11.000 fte’s ligt, terwijl de omzet met 275 miljoen euro steeg naar 1,53 miljard euro. De totale opslagcapaciteit nam ook toe, naar 1,3 miljoen vierkante meter, en het aantal vrachtwagens dat het bedrijf de weg opstuurt, zou blijkens de eigen website nu rond de 8.500 liggen. Daarmee behoort Raben zeker tot de vaderlandse top in het wegvervoer, ofschoon de directie zich liever ziet als een ‘Europees bedrijf met Nederlandse wortels’. Is iets voor te zeggen, want bijna de helft van de werknemers (5.121) is werkzaam in Polen, terwijl Duitsland met 2.624 banen op een tweede plek staat. Tsjechië (787) en Italië (245) volgen qua aantal werknemers op aanzienlijke afstand. En het Nederlandse aantal wordt niet eens genoemd in het jaarverslag, maar volgens de website van Raben werken in de oude thuismarkt zo’n 345 mensen.

Nederlandse bijdrage

Ook qua omzet (55 miljoen euro) is de Nederlandse bijdrage binnen het familiebedrijf bescheiden te noemen. Het is slechts 4% op het totaal van meer dan 1,5 miljard euro. Ook hierbij levert Polen met 721 miljoen euro (44%) de grootste bijdrage voor de Nederlandse transportgroep, terwijl de talrijke Duitse vestigingen goed zijn voor ruim 31% (475 miljoen euro) van de inkomsten. Tsjechië en Italië tekenen voor respectievelijk 97,3 miljoen euro en 93 miljoen euro van de omzet. Een grove rekensom leert dat het Brabantse familiebedrijf zo’n 75% van de inkomsten uit maar twee landen haalt: Polen en Duitsland.

De coronacrisis had in 2021 weinig effect op de resultaten van de Raben Group, benadrukken de twee directeuren in de jaarrekening. Hoofdzakelijk doordat er snel is geanticipeerd en bijgestuurd, heet het. De inval van Rusland in Oekraïne heeft voor Raben, Oost-Europa-specialist, in het boekjaar 2022 wél financiële gevolgen, laten de broers doorschemeren. Zo zijn alle activiteiten van het Oekraïense dochterbedrijf stopgezet en staan er kredieten uit van 11,5 miljoen euro aan het lokale filiaal. Qua omzet zijn de gevolgen van de sluiting van de Oekraïense onderneming evenwel beperkt, verzekeren de broers. De logistieke activiteiten in het land leverden voorheen slechts een kleine bijdrage (1,5%) aan de totale inkomsten van de groep.

Cash flow negatief

In totaal heeft Raben in 2021 jaar een bedrag van 82 miljoen euro geïnvesteerd, tegen 61,6 miljoen euro in 2020. Veel van dat geld werd gestoken in de aankoop van gronden, de bouw van nieuwe dc’s in Polen en Duitsland en de vervanging van trucks en trailers, blijkt uit de toelichting op de jaarrekening. Tegenover de forse investeringskosten stonden eenmalige baten uit de verkoop van gronden en logistiek vastgoed van ruim 11 miljoen euro.

Dat betekent dat het bedrijf onder meer een flink beroep heeft moeten doen op de eigen cashflow, die in 2021 dan ook negatief uitviel: min 7 miljoen euro, na een plus van 15,3 miljoen euro in 2020. In totaal was er blijkens de jaarrekening sprake van ‘een netto cash flow voor investeringen’ (in vastgoed, trucks, containers, software en overnames) van 109 miljoen euro, bijna een verdubbeling vergeleken met 2020, toen er op die post 57,4 miljoen euro werd genoteerd. De netto schuldpositie nam eveneens flink toe (80% vergeleken met 2020) naar 134 miljoen euro, waardoor de financieringslasten stegen van 4,6 miljoen naar 7,1 miljoen euro.

De winst- en verliesrekening van de Raben Group laat sterk gestegen kosten zien. Zo namen de inkoopkosten voor het transport met ruim 170 miljoen euro toe naar 868,5 miljoen euro, terwijl de rekening voor onder meer brandstof en reserveonderdelen met 30% steeg naar 44 miljoen euro.

Quote 500

Marco en Ewald Raben hebben een vermogen van een kwart miljard euro vergaard in de transportbranche, bleek uit de laatste Quote 500. In het eerste jaar op de lijst van rijke Nederlanders (2005) was het logistiek duo goed voor een vermogen van 61 miljoen euro.

De twee broers bezetten momenteel plek 203 in de Quote 500 en bewijzen daarmee dat je in de logistiek nog goed geld kunt verdienen.

Raben Group is een van oorsprong Nederlands transportbedrijf met inmiddels uitbreidingen naar 15 Europese landen, waar ruim 10.000 mensen werken.

Marco en Ewald zijn de derde generatie Rabens aan het roer van de transportonderneming. De wieg van het bedrijf stond in het Gelderse Winterswijk, waar opa Jan in 1931 de eerste vrachtwagen aanschafte om de groente van de lokale boeren naar de plaatselijke markt te brengen. Jan’s zoon Theo nam in 1960 het stokje over en begon onder meer met het transport van textiel naar Polen. Daar begon zoon en huidig algemeen directeur Ewald in 1991 met de eerste buitenlandse vestiging.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement