In het goederenvervoer over de weg zegt medio 2022 ruim de helft last te hebben van een tekort aan personeel. Het aandeel dat een personeelstekort ervaart is niet eerder zo hoog geweest sinds het begin van de meting in 2014. UWV rapporteerde in oktober 2022 dat er meer dan 12.000 vacatures voor chauffeurs waren en bijna 17.000 voor logistiek medewerkers. Dat aantal is hoger dan in oktober 2021.

Volgens het Centraal Planbureau (CPB), De Nederlandse Bank (DNB) en Randstad zal de arbeidsmarkt nog een tijd krap blijven, ondanks de afgenomen groei aan werkgelegenheid. UWV verwacht dat het aantal nieuwe vacatures in 2023 zal dalen tot net boven het niveau van 2021. Het totale aantal vrachtwagenchauffeurs in sector nam wel toe in 2022. In het tweede kwartaal van 2022 werken er ruim 92.500 vrachtwagenchauffeurs in de sector. In totaal werkten er in het tweede kwartaal van 2022 166.684 werknemers in de transportsector.

Ook de omzet in het goederenwegvervoer groeide in het tweede kwartaal van 2022 nog met bijna 16 procent ten opzichte van een jaar eerder. In 2021 was er ook al sprake van omzetgroei.

Deelmarkten

Uit de jaarlijkse bedrijfsenquête van STL blijkt dat in de meeste typen vervoer het aandeel bedrijven met openstaande vacatures in voorjaar 2022 oploopt in vergelijking met een jaar eerder. Vooral veel verhuisbedrijven en koerierdiensten hebben vacatures openstaan. In tank- en silovervoer loopt het aandeel op van 35 naar 47%.

Transportbedrijven voor exceptioneel vervoer waren in 2022 gemiddeld minder vaak op zoek naar nieuwe werknemers. Bedrijven met openstaande vacatures zijn gemiddeld op zoek naar twee nieuwe personeelsleden.

STL Deelmarkten wegvervoer
Beeld: STL

Faillissementen op komst

Ondanks de economische misère, blijft het aantal transportbedrijven dat failliet gaat nog laag. In het tweede kwartaal van 2022 gingen 20 bedrijven in de sector failliet, iets meer dan een jaar eerder. Het coronasteunpakket lijkt daar een invloed op te hebben.

In het eerste kwartaal van 2022 maakten transportbedrijven nog aanspraak op die regeling. ABN Amro verwacht dat met het stopzetten van de steun de bodem van het aantal faillissementen is bereikt, zeker nu bedrijven de uitgestelde belasting moeten gaan terugbetalen. Ook de Kamer van Koophandel (KvK) verwacht een toename van het aantal faillissementen. In september telde de KvK al een toename van het aantal faillissementen ten opzichte van de voorgaande maanden.

Verwachtingen vorig jaar

Voor 2022 waren de verwachtingen onder transportondernemers al lager dan een jaar eerder. STL vroeg werkgevers in de sector transport en logistiek afgelopen voorjaar of 2022 voor hun bedrijf een beter jaar wordt dan 2021. Daaruit bleek dat het aandeel werkgevers dat verwacht dat hun bedrijf het in 2022 beter zou doen, 35% is tegen 42% in voorjaar 2021.

De Arbeidsmarktrapportage wordt jaarlijks opgesteld door STL, in opdracht van TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen. In de jaarlijkse Arbeidsmarktrapportage worden de arbeidsmarktontwikkelingen gemonitord van werknemers en werkgevers die zijn aangesloten bij SOOB en Pensioenfonds Vervoer.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement