ING: minder vraag naar wegtransport in 2023

Daling van 0,5%

De vervoersvraag in het wegtransport loopt in 2023 licht terug met 0,5%. De daling is met name te wijten aan een afnemende vraag bij opdrachtgevers in de detailhandel, bouw en logistiek, waar de productie lager ligt dan vorig jaar.

containertrucker containertruck containerwegvervoer
Foto: Shutterstock, Travelpixs

Dat schrijft ING in het jaarlijkse vooruitzicht voor logistiek en transport. Daarnaast zijn de uitzonderlijk hoge wereldwijde containertarieven, waarvan sommige logistieke dienstverleners profiteerden, volgens ING voorbij. In combinatie met de lonen die dit jaar omhoog gaan, belooft 2023 daarom een zwaar jaar te worden voor het wegtransport. Desondanks verwacht de bank dat de omzet van het wegvervoer met 6% stijgt in 2023.

De vervoersvraag staat onder druk vanwege de hoge energiekosten en inflatie, die merkbaar zijn bij opdrachtgevers in de industrie. Voor de eerste helft van 2023 verwacht ING daarom dat er minder volume over de weg vervoerd wordt, doordat opdrachtgevers in de detailhandel, bouw en industrie in vergelijking met vorig jaar een lichte krimp meemaken.

Opkrabbelen

Een positief signaal is dat de productieverwachting van de industrie in de loop van het jaar weer opkrabbelt. Samen met een licht aantrekkende economie is het vooruitzicht voor de vervoersvraag in de tweede helft van 2023 positiever. ING verwacht daarom dat de krimp van wegtransport beperkt blijft tot 0,5%. De vervoersvraag blijft daardoor nog wel groter dan voor corona.

ING: omzet wegvervoer blijft stijgen
Beeld: ING

In het wegtransport stegen de dienstenprijzen gemiddeld met zo’n 12%. Met een omzetstijging van 14% lijken die extra kosten redelijk goed opgevangen.

Vorig jaar maakten transportbedrijven een sterke kostenstijging mee, vooral door de stijgende dieselprijzen, die volgens ING 20 tot 30% van de kosten uitmaken. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne steeg de dieselprijs gemiddeld met 33%. Veel transportbedrijven kunnen de dieselrekening dankzij clausules echter doorrekenen aan de klant. ING schat in dat dit bij 80% van de bedrijven het geval is.

Internationaal is het wegvervoer richting het einde van 2022 eveneens teruggelopen, baseert ING op de vervoersstromen over Duitse en Belgische snelwegen. ING voorspelt verder weer meer ritten naar winkels en horeca in binnensteden in 2023. Het pakketvervoer loopt terug, maar blijft naar verwachting groter dan voor de pandemie.

Minder vrachtvolume scheepvaart

De scheepvaart heeft in 2023 ook te kampen met de vraag die afneemt. Door verstoringen in toeleveringsketens en daardoor fors hogere tarieven schoot de omzet van de zeevaart in 2022 voor het eerst boven het niveau van voor de financiële crisis in 2008 uit.

Vrachtvolume Nederlandse zee- en binnenvaart onder druk
Beeld: ING

Die extreme containertarieven zijn inmiddels iets gedaald, maar blijven hoog. Volgens ING staan de tarieven van droge bulkschepen in de zeevaart staan ook meer onder druk, terwijl het prijsniveau in de tankvaart sterk blijft. Naar verwachting werkt dat door in de tarieven voor de veelal kleinere zeeschepen die onder Nederlandse vlag en of Nederlands beheer varen.

Het vrachtvolume van de binnenvaart stijgt ook niet of nauwelijks, voorspelt ING, door minder vraag vanuit de belangrijkste afzetmarkten. Wel blijft kolenvervoer nog een sterke ladingstroom. Dat wordt veroorzaakt door de energiecrisis, die nog steeds speelt door het wegvallen van Rusland als grootleverancier van olie en gas. Laag water is ook dit jaar een belangrijke factor voor de binnenvaart, met name in het voorjaar. Vorig jaar leidde dit tot een explosieve stijging van de vrachttarieven.

De hele transportsector groeit naar verwachting met 2%. Dat is vooral te wijten aan een toename van personenvervoer, dat ING ook in de cijfers heeft meegenomen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

ING: minder vraag naar wegtransport in 2023 | NT

ING: minder vraag naar wegtransport in 2023

Daling van 0,5%

De vervoersvraag in het wegtransport loopt in 2023 licht terug met 0,5%. De daling is met name te wijten aan een afnemende vraag bij opdrachtgevers in de detailhandel, bouw en logistiek, waar de productie lager ligt dan vorig jaar.

containertrucker containertruck containerwegvervoer
Foto: Shutterstock, Travelpixs

Dat schrijft ING in het jaarlijkse vooruitzicht voor logistiek en transport. Daarnaast zijn de uitzonderlijk hoge wereldwijde containertarieven, waarvan sommige logistieke dienstverleners profiteerden, volgens ING voorbij. In combinatie met de lonen die dit jaar omhoog gaan, belooft 2023 daarom een zwaar jaar te worden voor het wegtransport. Desondanks verwacht de bank dat de omzet van het wegvervoer met 6% stijgt in 2023.

De vervoersvraag staat onder druk vanwege de hoge energiekosten en inflatie, die merkbaar zijn bij opdrachtgevers in de industrie. Voor de eerste helft van 2023 verwacht ING daarom dat er minder volume over de weg vervoerd wordt, doordat opdrachtgevers in de detailhandel, bouw en industrie in vergelijking met vorig jaar een lichte krimp meemaken.

Opkrabbelen

Een positief signaal is dat de productieverwachting van de industrie in de loop van het jaar weer opkrabbelt. Samen met een licht aantrekkende economie is het vooruitzicht voor de vervoersvraag in de tweede helft van 2023 positiever. ING verwacht daarom dat de krimp van wegtransport beperkt blijft tot 0,5%. De vervoersvraag blijft daardoor nog wel groter dan voor corona.

ING: omzet wegvervoer blijft stijgen
Beeld: ING

In het wegtransport stegen de dienstenprijzen gemiddeld met zo’n 12%. Met een omzetstijging van 14% lijken die extra kosten redelijk goed opgevangen.

Vorig jaar maakten transportbedrijven een sterke kostenstijging mee, vooral door de stijgende dieselprijzen, die volgens ING 20 tot 30% van de kosten uitmaken. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne steeg de dieselprijs gemiddeld met 33%. Veel transportbedrijven kunnen de dieselrekening dankzij clausules echter doorrekenen aan de klant. ING schat in dat dit bij 80% van de bedrijven het geval is.

Internationaal is het wegvervoer richting het einde van 2022 eveneens teruggelopen, baseert ING op de vervoersstromen over Duitse en Belgische snelwegen. ING voorspelt verder weer meer ritten naar winkels en horeca in binnensteden in 2023. Het pakketvervoer loopt terug, maar blijft naar verwachting groter dan voor de pandemie.

Minder vrachtvolume scheepvaart

De scheepvaart heeft in 2023 ook te kampen met de vraag die afneemt. Door verstoringen in toeleveringsketens en daardoor fors hogere tarieven schoot de omzet van de zeevaart in 2022 voor het eerst boven het niveau van voor de financiële crisis in 2008 uit.

Vrachtvolume Nederlandse zee- en binnenvaart onder druk
Beeld: ING

Die extreme containertarieven zijn inmiddels iets gedaald, maar blijven hoog. Volgens ING staan de tarieven van droge bulkschepen in de zeevaart staan ook meer onder druk, terwijl het prijsniveau in de tankvaart sterk blijft. Naar verwachting werkt dat door in de tarieven voor de veelal kleinere zeeschepen die onder Nederlandse vlag en of Nederlands beheer varen.

Het vrachtvolume van de binnenvaart stijgt ook niet of nauwelijks, voorspelt ING, door minder vraag vanuit de belangrijkste afzetmarkten. Wel blijft kolenvervoer nog een sterke ladingstroom. Dat wordt veroorzaakt door de energiecrisis, die nog steeds speelt door het wegvallen van Rusland als grootleverancier van olie en gas. Laag water is ook dit jaar een belangrijke factor voor de binnenvaart, met name in het voorjaar. Vorig jaar leidde dit tot een explosieve stijging van de vrachttarieven.

De hele transportsector groeit naar verwachting met 2%. Dat is vooral te wijten aan een toename van personenvervoer, dat ING ook in de cijfers heeft meegenomen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement