De Hoge Raad stelt vast dat het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, dat eerder oordeelde dat de Hongaarse chauffeurs recht hebben op Nederlandse cao-loon, onvoldoende heeft gemotiveerd waarom Nederlands- en niet Hongaars recht van toepassing is op de arbeidscontracten van de chauffeurs. De Raad verwijst de zaak voor een nieuw oordeel door naar het Gerechtshof in Amsterdam.

De rechtszaak tussen transportbedrijf Van den Bosch en de buitenlandse chauffeurs speelt al sinds 2013, toen de Hongaren bij Van den Bosch aanklopten om beloning volgens de Nederlandse cao op te eisen. Zij werden daarop in 2014 ontslagen door het transportbedrijf. De chauffeurs kregen echter gelijk bij de Kantonrechter en in 2021 ook bij het Gerechtshof. Beide rechtbanken concludeerden dat de Hongaren recht hadden op Nederlands loon.

Die laatste uitspraak is nu echter door de Hoge Raad vernietigd. De Hoge Raad kan zich niet vinden in onder meer het oordeel van het hof dat Nederland het gewone werkland van de Hongaarse chauffeurs was.

Hongaars zusterbedrijf

Ten tijde van het ontslag waren de Hongaarse chauffeurs in dienst van een zusterbedrijf van Van den Bosch, het in Hongarije gevestigde Silotank dat inmiddels Van den Bosch Transport Kft. heet. De chauffeurs voerden ritten uit voor Van den Bosch in Erp. Ook de planning en opdrachten kwamen vanuit Erp en de chauffeurs moesten bij Van den Bosch hun verlof aanvragen. Bovendien stonden de banklicentie en de gebruikte tankpassen op naam van Van den Bosch.

De vraag is echter of dat voldoende is om vast te kunnen stellen dat Nederland het gewone werkland was van de Hongaren. Daarvoor is namelijk niet alleen de locatie van belang waar zij hun opdrachten ontvingen, maar ook de locatie waar zij hun werk uitvoerden en dat blijkt grotendeels buiten Nederland te zijn. Ook wijst de Hoge Raad er in de uitspraak op dat de chauffeurs in Hongarije belasting en premies betaalden. Al met al stelt de Hoge Raad dat ‘het oordeel van het hof dat er geen factoren zijn die maken dat de arbeidsomstandigheden nauwer verbonden zijn met een ander land dan Nederland, niet in stand kan blijven.’

De FNV ondersteunt de Hongaarse chauffeurs in de zaak. De vakbond laat weten er alle vertrouwen in te hebben ‘dat ook het volgende gerechtshof gewoon opnieuw en beter gemotiveerd gaat oordelen dat de chauffeurs gewoon recht hebben op Nederlands loon’.

Complexheid

Ceo Rico Daandels van Van den Bosch laat weten verheugd te zijn met de uitspraak. ‘De uitspraak van de Hoge Raad bevestigt dat we juist gehandeld hebben en dat de chauffeurs altijd op de juiste wijze zijn beloond’, zegt hij. De uitspraak bewijst volgens Daandels opnieuw de complexheid van deze materie, ‘niet alleen binnen deze zaak, maar sectorbreed’.

Zowel de FNV als Van den Bosch kunnen het niet nalaten om nog een flinke sneer toe te voegen aan hun reacties. ‘We zijn nu tien jaar verder en moeten helaas concluderen dat de opstelling en toon van vakbond FNV polariserend en beschadigend voor de sector gewerkt hebben’, zegt Daandels.

De FNV hekelt op zijn beurt de manier waarop Van den Bosch de uitspraken in deze zaak ‘altijd weer als goed nieuws’ naar buiten brengt. ‘Het bedrijf zet de zaak uiteen als complex en viert het elke stap als overwinnen. Dat deden ze zelfs na een inval van de Inspectie Leefomgeving en Transport die op vele misstanden stuitte’, aldus de vakbond.

Detacheringsrichtlijn

Naast deze zaak zijn de vakbond en het transportbedrijf uit Erp verwikkeld in een parallelle procedure over de toepassing van de Europese detacheringsrichtlijn bij chauffeurs die tijdelijk voor Van den Bosch werken. Afgelopen najaar veegde de Hoge Raad ook in die zaak een eerder oordeel van tafel, waarin werd gesteld dat de Hongaarse chauffeurs bij Van de Bosch niet onder de detacheringsrichtlijn vallen en dus ook niet volgens Nederlandse arbeidsvoorwaarden betaald hoeven worden. Die zaak ligt nog voor bij de rechtbank Arnhem-Leeuwarden.

Familiebedrijf Van den Bosch heeft een jaaromzet van 190 miljoen euro en is gespecialiseerd in het transport van vloeibare en droge bulkgoederen voor de levensmiddelen- en chemische industrie. Het concern biedt zowel wegvervoer als intermodaal transport aan. Het bedrijf is actief vanuit twaalf vestigingen in Europa, Afrika en het Midden-Oosten.