Over die strengere uitstootregels maken sommige ondernemers zich zorgen. Ze vrezen bijvoorbeeld dat de aanschaf van schone voertuigen te duur is, of lopen aan tegen een tekort aan laadcapaciteit. Voor de aanschaf van schone vrachtwagens zonder schadelijke uitstoot is een subsidieregeling in het leven geroepen. Die is zeer in trek: de pot van 30 miljoen euro voor dit jaar was binnen een dag leeg.

BBB-leider Caroline van der Plas deelt die zorgen en wilde daarom van Heijnen weten wat ze eraan gaat doen. ‘We maken onze binnensteden helemaal kapot’, zei Van der Plas.

Uitzonderingen

Die conclusie deelt de staatssecretaris niet. Ze wees erop dat er diverse uitzonderingen en ontheffingen komen voor sectoren waarin nog te weinig emissievrije voertuigen voorhanden zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om voertuigen van circussen, kermissen, marktwagens, verhuiswagens of kraanwagens.

Heijnen benadrukte verder dat het instellen van zero-emissiezones is afgesproken in het Nederlandse klimaatakkoord van 2019. Ze voegde eraan toe dat de prijs van elektrische bestelbussen ook snel daalt: over enkele jaren zijn die goedkoper in het gebruik dan busjes op diesel of benzine.

Over de laadcapaciteit zei de bewindsvrouw ‘intensief in gesprek’ te zijn met minister Rob Jetten (Klimaat en Energie). Die capaciteit hangt nauw samen met de uitbreiding van het stroomnet, dat in een rap tempo vol begint te raken in diverse regio’s. Mocht de capaciteit niet op tijd op peil komen, dan zijn er volgens Heijnen nog ‘genoeg momenten om in te grijpen’. Ze blijft ‘hoopvol dat de doelen gerealiseerd kunnen worden’. Mogelijk komt daar ook extra geld voor door de invoering van een nieuwe vrachtwagenheffing, die naar verwachting in 2026 ingaat.

De overstap naar zero-emissievoertuigen staat centraal tijdens het Congres Zero-emissie Stadslogistiek, op 7 juni in Amersfoort. Meer informatie over dit evenement vind je hier.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement