Het gaat om voertuigen die per 2025 nieuw op kenteken worden gezet, en de regel geldt niet voor personenauto’s. De uitstootvrije zones gaan voor taxi’s, bestelbussen en vrachtauto’s gelden binnen de Ring A10, voor brom- en snorfietsen binnen de bebouwde kom en voor pleziervaart in het centrumgebied.

In 2025 voeren dertig tot veertig Nederlandse steden een zero-emissiezone in. Vervoerders staan daardoor voor de opgave om hun wagenpark te verduurzamen.

Volgens de gemeente Amsterdam komen er overgangsregelingen voor bestaande voer- en vaartuigen. ‘Natuurlijk, we vragen veel van bewoners en ondernemers. Het kan geld kosten, ongemak opleveren, of allebei. Daarom gaan we Amsterdammers en ondernemers helpen.’ Zo komen er ontheffingen, sloopsubsidies en worden Amsterdammers met een laag inkomen geholpen, aldus de gemeente. ‘Amsterdammers met een voer- of vaartuig op benzine of diesel dat onder de nieuwe regels valt, krijgen binnenkort een brief.’

Amsterdam heeft al een milieuzone voor personenauto’s, bestel- en vrachtauto’s, autobussen, taxi’s en brom- en snorfietsen. Eerder werd al aangekondigd dat de hoofdstad in 2030 geen vervuilende benzine- en dieselauto’s meer in de stad wil hebben. Met de maatregelen wil Amsterdam voldoen aan de advieswaardes voor luchtkwaliteit van de WHO, die vanaf 2030 gelden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement