Modernisering cao wegtransport komt niet van de grond

Toekomstagenda vertraagd

De afgesproken modernisering van de cao voor het beroepsgoederenvervoer komt niet van de grond. De zogenoemde ‘toekomstagenda’, die volgende maand klaar had moeten zijn en onder meer maatregelen zou bevatten om het chauffeursvak aantrekkelijker te maken, komt er voorlopig niet.

bron: volvo
Foto: Volvo

Het opstellen van de toekomstagenda is onderdeel van de nu lopende cao. Partijen hebben zich daarin gecommitteerd om in september met afspraken te komen over thema’s als de werving van personeel, handhaving, duurzame inzetbaarheid, vereenvoudiging van de cao, de opbouw van het loonhuis, werk-privébalans, doorgroeimogelijkheden en grip op werktijden en werkdagen.

Tot nu toe is het echter niet verder gekomen dan enkele aanvangsgesprekken, blijkt uit een rondgang door NT langs de cao-partijen. Volgens de FNV ligt de bal bij werkgeversorganisatie TLN, maar gaat die niet in op uitnodigingen om de besprekingen voort te zetten. FNV-bestuurder Sam Verduijn zegt dat hij teleurgesteld is in TLN.

‘Ik verwacht dat ze zo snel mogelijk aan tafel komen om als nog afspraken te maken. Hiertoe roep ik ze dan ook met klem op.’ Ook vakbond CNV laat bij monde van de woordvoerder weten het jammer te vinden dat de Toekomstagenda niet van de grond komt.

TLN stelt in een reactie het ‘echt tijd’ te vinden voor een ‘grondige modernisering’ van de cao. De basis voor huidige overeenkomst is decennia geleden geschreven en sluit niet meer goed aan bij de eisen van deze tijd. De krappe arbeidsmarkt speelt volgens de TLN-woordvoerder een belangrijke rol voor werkgevers. ‘Ook zien wij in toenemende mate behoefte aan maatwerk zowel aan werknemerszijde als aan werkgeverzijde.’

Complexiteit

De toekomstagenda gaat volgens TLN over een ‘groot aantal veelomvattende onderwerpen’. Er is daarom meer tijd nodig: ‘Gezien de omvang van de agenda en de complexiteit van de onderwerpen zijn de besprekingen hieromtrent nog niet afgerond, maar zullen deze dit najaar worden voortgezet.’

Daarmee lijkt modernisering van de cao op zijn vroegst tijdens de onderhandelingen voor de nieuwe cao (per 1 januari) op tafel te komen. Dat is tegen de wens van zowel de werkgevers als de werknemers om de toekomstagenda juist los te koppelen van de onderhandelingen over de nieuwe overeenkomst.

Onder de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen, zoals de cao volledig heet, vallen ruim 160.000 mensen. De huidige overeenkomst loopt tot en met 31 december van dit jaar. Werkgevers en werknemers werken aan ledenraadplegingen en zullen daarna beginnen met besprekingen over de nieuwe cao. Een datum voor die gesprekken is nog niet vastgesteld.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Modernisering cao wegtransport komt niet van de grond | NT

Modernisering cao wegtransport komt niet van de grond

Toekomstagenda vertraagd

De afgesproken modernisering van de cao voor het beroepsgoederenvervoer komt niet van de grond. De zogenoemde ‘toekomstagenda’, die volgende maand klaar had moeten zijn en onder meer maatregelen zou bevatten om het chauffeursvak aantrekkelijker te maken, komt er voorlopig niet.

bron: volvo
Foto: Volvo

Het opstellen van de toekomstagenda is onderdeel van de nu lopende cao. Partijen hebben zich daarin gecommitteerd om in september met afspraken te komen over thema’s als de werving van personeel, handhaving, duurzame inzetbaarheid, vereenvoudiging van de cao, de opbouw van het loonhuis, werk-privébalans, doorgroeimogelijkheden en grip op werktijden en werkdagen.

Tot nu toe is het echter niet verder gekomen dan enkele aanvangsgesprekken, blijkt uit een rondgang door NT langs de cao-partijen. Volgens de FNV ligt de bal bij werkgeversorganisatie TLN, maar gaat die niet in op uitnodigingen om de besprekingen voort te zetten. FNV-bestuurder Sam Verduijn zegt dat hij teleurgesteld is in TLN.

‘Ik verwacht dat ze zo snel mogelijk aan tafel komen om als nog afspraken te maken. Hiertoe roep ik ze dan ook met klem op.’ Ook vakbond CNV laat bij monde van de woordvoerder weten het jammer te vinden dat de Toekomstagenda niet van de grond komt.

TLN stelt in een reactie het ‘echt tijd’ te vinden voor een ‘grondige modernisering’ van de cao. De basis voor huidige overeenkomst is decennia geleden geschreven en sluit niet meer goed aan bij de eisen van deze tijd. De krappe arbeidsmarkt speelt volgens de TLN-woordvoerder een belangrijke rol voor werkgevers. ‘Ook zien wij in toenemende mate behoefte aan maatwerk zowel aan werknemerszijde als aan werkgeverzijde.’

Complexiteit

De toekomstagenda gaat volgens TLN over een ‘groot aantal veelomvattende onderwerpen’. Er is daarom meer tijd nodig: ‘Gezien de omvang van de agenda en de complexiteit van de onderwerpen zijn de besprekingen hieromtrent nog niet afgerond, maar zullen deze dit najaar worden voortgezet.’

Daarmee lijkt modernisering van de cao op zijn vroegst tijdens de onderhandelingen voor de nieuwe cao (per 1 januari) op tafel te komen. Dat is tegen de wens van zowel de werkgevers als de werknemers om de toekomstagenda juist los te koppelen van de onderhandelingen over de nieuwe overeenkomst.

Onder de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen, zoals de cao volledig heet, vallen ruim 160.000 mensen. De huidige overeenkomst loopt tot en met 31 december van dit jaar. Werkgevers en werknemers werken aan ledenraadplegingen en zullen daarna beginnen met besprekingen over de nieuwe cao. Een datum voor die gesprekken is nog niet vastgesteld.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement