Aan de grachten zitten eeuwenoude kelders. Het wegdek loopt over hun daken en zwaar verkeer kan de kelders beschadigen. Daarom mogen voertuigen in het wervengebied niet te zwaar, te breed of te lang zijn. Er staan paaltjes in het gebied en handhavers controleren er geregeld. Uit tellingen van de gemeente blijkt echter dat er nog altijd vrachtverkeer over de grachten gaat.

‘Elk zwaar voertuig dat over straten met middeleeuwse werfkelders rijdt, is er een te veel’, stelt de gemeente. De nieuwe camera’s fotograferen de kentekens van alle voertuigen die het gebied inrijden en vergelijken die met gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Blijkt het om een vrachtauto te gaan, dan krijgt de eigenaar automatisch een boete van 110 euro. De foto’s van andere voertuigen worden meteen gewist en er worden geen mensen gefotografeerd, zegt de gemeente. Na een jaar wordt bekeken of de maatregel succes heeft.