TLN aan nieuwe ministers: houd Nederland bereikbaar

achterstallig onderhoud wegwerken

Transportbedrijven vinden dat de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat Barry Madlener en minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening meer moeten investeren om Nederland bereikbaar te houden. Dit meldt Transport en Logistiek Nederland (TLN) nadat de namen van de nieuwe bewindspersonen officieel naar buiten zijn gebracht.

Barry Madlener, de toekomstig minister van Infrastructuur en Waterstaat. Foto: ANP / Hollandse hoogte / Peter Hilz

‘TLN hoopt dat na een lange formatie het nieuwe kabinet snel van start kan gaan en ingewerkt is om de grote opgaven waar ons land voor staat aan te pakken.’ De brancheorganisatie wil dat Nederland bereikbaar blijft door ‘het wegwerken van achterstallig onderhoud, de aanleg van nieuwe infrastructuur en dat er ruimte blijft voor logistieke bedrijvigheid’.

TLN zegt graag hierover in gesprek te gaan met de nieuwe ministers. Met de nieuwe minister van Economische Zaken, Dirk Beljaarts, en het nieuwe ministerie van Klimaat en Groene Groei wil de transportbranche zich graag inzetten voor ‘voor een beter vestigingsklimaat en een verdere verduurzaming van de transport- en logistieke sector waarin alle ondernemers kunnen meekomen’.

TLN aan nieuwe ministers: houd Nederland bereikbaar | NT

TLN aan nieuwe ministers: houd Nederland bereikbaar

achterstallig onderhoud wegwerken

Transportbedrijven vinden dat de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat Barry Madlener en minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening meer moeten investeren om Nederland bereikbaar te houden. Dit meldt Transport en Logistiek Nederland (TLN) nadat de namen van de nieuwe bewindspersonen officieel naar buiten zijn gebracht.

Barry Madlener, de toekomstig minister van Infrastructuur en Waterstaat. Foto: ANP / Hollandse hoogte / Peter Hilz

‘TLN hoopt dat na een lange formatie het nieuwe kabinet snel van start kan gaan en ingewerkt is om de grote opgaven waar ons land voor staat aan te pakken.’ De brancheorganisatie wil dat Nederland bereikbaar blijft door ‘het wegwerken van achterstallig onderhoud, de aanleg van nieuwe infrastructuur en dat er ruimte blijft voor logistieke bedrijvigheid’.

TLN zegt graag hierover in gesprek te gaan met de nieuwe ministers. Met de nieuwe minister van Economische Zaken, Dirk Beljaarts, en het nieuwe ministerie van Klimaat en Groene Groei wil de transportbranche zich graag inzetten voor ‘voor een beter vestigingsklimaat en een verdere verduurzaming van de transport- en logistieke sector waarin alle ondernemers kunnen meekomen’.