Op het nippertje toch nog vrijstelling van C-rijbewijs voor elektrische bestelbussen

gewichtsklasse 3.501 tot 4.250 kilo

Er komt toch een permanente vrijstelling van het C-rijbewijs voor elektrische bestelbussen tussen de 3.501 en 4.250 kilo. Lange tijd zag het er naar uit dat chauffeurs een groot rijbewijs moesten gaan halen voor de elektrische busjes, die vanwege de accu zwaarder zijn dan hun dieselequivalenten. De uitzondering om deze busjes ook met een B-rijbewijs te kunnen besturen zou per 1 juli verlopen.

De uitzondering geldt voor alle elektrische bestelbusjes die voor 1 oktober 2023 gekocht zijn. Foto: RvdM / NT

‘Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voorbereiden om een permanente vrijstelling van de rijbewijs C-verplichting vast te leggen in nationale wetgeving’, is te lezen in een brief van demissionair minister Mark Harbers aan de Tweede Kamer. ‘Het OM verlengt de gedoogsituatie tot 1 juli 2025.’

De vrijstelling geldt overigens alleen voor busjes die voor 1 oktober 2023 op naam zijn gezet of voor die datum zijn besteld. Het gedoogbeleid is geldig tot de AMvB van kracht wordt. Dat proces zal naar verwachting tien tot twaalf maanden duren. Verder zijn de elektrische bestelbussen ook vrijgesteld van de tachograafplicht, die officieel geldt voor alle voertuigen in het goederenvervoer boven de 3.500 kilo.

Vierde rijbewijsrichtlijn

Vanuit de Europese Unie is er ook een vrijstelling van het C-rijbewijs voor deze voertuigen op komst als onderdeel van de vierde rijbewijsrichtlijn. Het gaat nu nog om een voorstel van de Europese Commissie, maar het Parlement heeft zich ook al positief uitgelaten over de aanpassing. ‘Met de inwerkingtreding van de AMvB en de verlenging van de huidige gedoogperiode wordt voorkomen dat er tussen 1 juli 2024 en de inwerkingtreding van de vierde rijbewijsrichtlijn een situatie ontstaat waarbij chauffeurs van ZE-bedrijfsvoertuigen in bezit moeten zijn van rijbewijs C/C1 en code 95’, is te lezen in de brief van Harbers.

Verlenging van de vrijstelling werd eind vorig jaar door het OM nog als ‘levensgevaarlijk’ bestempeld, hoewel uit een pilot met 28 voertuigen geen risico’s naar voren kwamen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarna gesprekken gevoerd met de Europese Commissie over handhaving en uitvoering van de vrijstelling. ‘Het OM heeft op basis van deze nieuwe inzichten haar positie heroverwogen.’

Op het nippertje toch nog vrijstelling van C-rijbewijs voor elektrische bestelbussen | NT

Op het nippertje toch nog vrijstelling van C-rijbewijs voor elektrische bestelbussen

gewichtsklasse 3.501 tot 4.250 kilo

Er komt toch een permanente vrijstelling van het C-rijbewijs voor elektrische bestelbussen tussen de 3.501 en 4.250 kilo. Lange tijd zag het er naar uit dat chauffeurs een groot rijbewijs moesten gaan halen voor de elektrische busjes, die vanwege de accu zwaarder zijn dan hun dieselequivalenten. De uitzondering om deze busjes ook met een B-rijbewijs te kunnen besturen zou per 1 juli verlopen.

De uitzondering geldt voor alle elektrische bestelbusjes die voor 1 oktober 2023 gekocht zijn. Foto: RvdM / NT

‘Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voorbereiden om een permanente vrijstelling van de rijbewijs C-verplichting vast te leggen in nationale wetgeving’, is te lezen in een brief van demissionair minister Mark Harbers aan de Tweede Kamer. ‘Het OM verlengt de gedoogsituatie tot 1 juli 2025.’

De vrijstelling geldt overigens alleen voor busjes die voor 1 oktober 2023 op naam zijn gezet of voor die datum zijn besteld. Het gedoogbeleid is geldig tot de AMvB van kracht wordt. Dat proces zal naar verwachting tien tot twaalf maanden duren. Verder zijn de elektrische bestelbussen ook vrijgesteld van de tachograafplicht, die officieel geldt voor alle voertuigen in het goederenvervoer boven de 3.500 kilo.

Vierde rijbewijsrichtlijn

Vanuit de Europese Unie is er ook een vrijstelling van het C-rijbewijs voor deze voertuigen op komst als onderdeel van de vierde rijbewijsrichtlijn. Het gaat nu nog om een voorstel van de Europese Commissie, maar het Parlement heeft zich ook al positief uitgelaten over de aanpassing. ‘Met de inwerkingtreding van de AMvB en de verlenging van de huidige gedoogperiode wordt voorkomen dat er tussen 1 juli 2024 en de inwerkingtreding van de vierde rijbewijsrichtlijn een situatie ontstaat waarbij chauffeurs van ZE-bedrijfsvoertuigen in bezit moeten zijn van rijbewijs C/C1 en code 95’, is te lezen in de brief van Harbers.

Verlenging van de vrijstelling werd eind vorig jaar door het OM nog als ‘levensgevaarlijk’ bestempeld, hoewel uit een pilot met 28 voertuigen geen risico’s naar voren kwamen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarna gesprekken gevoerd met de Europese Commissie over handhaving en uitvoering van de vrijstelling. ‘Het OM heeft op basis van deze nieuwe inzichten haar positie heroverwogen.’