Door brand verloren lading kost transportbedrijf 17.000 euro

Rechtspraak

Voor een lading pootaardappelen die door brand in een vrachtwagen verloren ging, draait uiteindelijk het uitvoerende transportbedrijf op. Daar was wel een gang naar de rechter voor nodig.

Foto: Shutterstock

Het Nederlandse expeditiebedrijf Wegtransport Groningen (WTG) nam de opdracht aan om pootaardappelen op te halen bij twee adressen in Nederland en af te leveren in Duitsland. Voor deze klus nam WTG het Poolse transportbedrijf TSL in de arm, dat het werk weer uitbesteedde aan de eveneens Poolse vervoerder FHU.

Door technische problemen vatte de vrachtwagen onderweg vlam. Een deel van de pootaardappelen ging verloren. Het deel dat werd overgeladen en afgeleverd, werd door de koper geweigerd. De aardappelen waren immers blootgesteld aan hitte, wat gevolgen had voor de kwaliteit, en zaten deels onder het roet. WTG stelde TSL aansprakelijk en die schoof de schuld vervolgens door naar FHU.

Aansprakelijk voor verlies

Volgens de internationale regels voor grensoverschrijdend wegvervoer mocht de Nederlandse rechter in deze zaak uitspraak doen. Diezelfde CMR-regels schrijven voor dat de vervoerder aansprakelijk is voor schade of verlies van de goederen die moeten worden vervoerd. Daar zijn wel verschillende ontheffingsgronden voor, maar FHU heeft daar geen beroep op kunnen doen. Ook heeft het bedrijf geen verweer gevoerd tegen de vorderingen van TSL.

FHU heeft volgens de rechter dan ook niet al het mogelijke gedaan om het verlies van de vracht te voorkomen. Daarmee is het transportbedrijf verantwoordelijk voor dat verlies. Verder heeft FHU niet aangegeven dat het geclaimde schadebedrag van bijna 17.000 euro te hoog zou zijn. Die schadevergoeding wordt daarom toegewezen. Daarbij zijn zowel FHU als verzekeraar Interrisk hoofdelijk veroordeeld tot betaling, wat betekent dat de een niet meer aansprakelijk voor die betaling is zodra de ander hem heeft voldaan.

Door brand verloren lading kost transportbedrijf 17.000 euro | NT

Door brand verloren lading kost transportbedrijf 17.000 euro

Rechtspraak

Voor een lading pootaardappelen die door brand in een vrachtwagen verloren ging, draait uiteindelijk het uitvoerende transportbedrijf op. Daar was wel een gang naar de rechter voor nodig.

Foto: Shutterstock

Het Nederlandse expeditiebedrijf Wegtransport Groningen (WTG) nam de opdracht aan om pootaardappelen op te halen bij twee adressen in Nederland en af te leveren in Duitsland. Voor deze klus nam WTG het Poolse transportbedrijf TSL in de arm, dat het werk weer uitbesteedde aan de eveneens Poolse vervoerder FHU.

Door technische problemen vatte de vrachtwagen onderweg vlam. Een deel van de pootaardappelen ging verloren. Het deel dat werd overgeladen en afgeleverd, werd door de koper geweigerd. De aardappelen waren immers blootgesteld aan hitte, wat gevolgen had voor de kwaliteit, en zaten deels onder het roet. WTG stelde TSL aansprakelijk en die schoof de schuld vervolgens door naar FHU.

Aansprakelijk voor verlies

Volgens de internationale regels voor grensoverschrijdend wegvervoer mocht de Nederlandse rechter in deze zaak uitspraak doen. Diezelfde CMR-regels schrijven voor dat de vervoerder aansprakelijk is voor schade of verlies van de goederen die moeten worden vervoerd. Daar zijn wel verschillende ontheffingsgronden voor, maar FHU heeft daar geen beroep op kunnen doen. Ook heeft het bedrijf geen verweer gevoerd tegen de vorderingen van TSL.

FHU heeft volgens de rechter dan ook niet al het mogelijke gedaan om het verlies van de vracht te voorkomen. Daarmee is het transportbedrijf verantwoordelijk voor dat verlies. Verder heeft FHU niet aangegeven dat het geclaimde schadebedrag van bijna 17.000 euro te hoog zou zijn. Die schadevergoeding wordt daarom toegewezen. Daarbij zijn zowel FHU als verzekeraar Interrisk hoofdelijk veroordeeld tot betaling, wat betekent dat de een niet meer aansprakelijk voor die betaling is zodra de ander hem heeft voldaan.