Slimme Logistiek

Stedelijke omgeving biedt elektrisch vrachtvervoer kansen

CO2 uitstoot en de opwarming van de aarde zijn in zekere zin mondiale problemen, luchtkwaliteit en geluidshinder zijn lokale problemen. En serieuze problemen voor de stedelijke omgeving. Gemeenten sorteren voor op emissieloos stadsvervoer – ook met zware vrachtwagens.

Er zijn verschillende oplossingen denkbaar om in 2025 tot emissieloze stadslogistiek te komen. Op de eerste plaats kunnen de huidige infrastructuur en het huidige wagenpark beter benut worden. Door samenwerking tussen verladers en vervoerders kan de beladingsgraad van de vrachtwagens duidelijk verbeteren. In plaats van meerdere vrachtwagens leeg de stad in te laten rijden zou dan slechts een enkel voertuig op pad gaan – maar dan volledig beladen. Pakketbezorging met kleine vrachtwagens wordt nu al langzaam elektrisch, maar uiteindelijk zal de auto-industrie aan zet zijn en ook zwaardere vrachtwagens die volledig elektrisch zijn moeten aanbieden. Bij zware vrachtwagens wordt al snel de link gelegd met het rijden van lange afstanden. Deels is dat ten onrechte. Niet alle zware vrachtwagens rijden lange afstanden. Veel logistieke bewegingen vinden plaats binnen een straal van 50 kilometer. Dit komt vooral voor in logistieke hotspots en/of havensteden, zoals Rotterdam, waar veel korte vervoerspatronen zijn. Hierdoor ontstaan kansen voor zwaardere trucks om deze ‘last miles’ elektrisch af te leggen.

Om de kansen voor dergelijk elektrisch transport te onderzoeken én de fabrikanten van vrachtwagens een duwtje in de rug te geven bij het ontwikkelen van zwaardere elektrische trucks, ontstond een intensieve samenwerking tussen onder meer adviesbureau Fier Automotive, TNO en verschillende overheidsinstellingen. Op korte termijn moet een eerste elektrische ‘zware’ vrachtwagen binnen een proefproject rondrijden, gevolgd door nog acht vrachtwagens in de jaren erna.

Dat in dit project nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor duurzame stadslogistiek, is niet onlogisch, stelt Frank Rieck, lector future mobility aan de Hogeschool Rotterdam. ‘Emissies zijn het nieuwe roken. Het gaat om veel meer dan CO2-uitsoot. CO2 is een wereldwijd probleem, maar fijnstof is een lokaal probleem.’ De lector geeft aan dat in een stad als Rotterdam 60.000 mensen last hebben van geluidsstress door optrekkende vrachtwagens. Het transport met elektrische vrachtwagens geeft niet of nauwelijks geluidsoverlast.
‘Mensen die langs een drukke weg wonen leven gemiddeld 2 jaar korter.’ Het is, zo stelt Rieck, niet zozeer de CO2-uitstoot die in de stedelijke omgeving de aanjager is voor milieuzones en elektrisch rijden, maar juist de uitstoot van fijnstof en de geluidhinder. ‘Vrachtwagens en busjes zijn daarbij de grootste boosdoeners.’

Het is, in Nederland, niet de infrastructuur die elektrisch rijden in de weg staat: geen land heeft zoveel laadpunten als Nederland. Nu is het woord aan de fabrikanten die kunnen inschrijven op de productie van een eerste truck. Nadat daarmee voldoende praktijkervaring is opgedaan, volgt de aanschaf van nog 8 trucks. Frank Rieck, lector in Rotterdam, is realistisch. ‘Natuurlijk zullen er kinderziektes zijn, maar vergeet niet: een ondernemer die nu een truck koopt zit daar 25 jaar aan vast. Dan kun je maar beter meteen voor elektrisch kiezen.’