Slimme Logistiek

Net als elektrische vrachtauto’s worden trucks die op waterstof rijden aangedreven door een elektromotor. Bij de eerste wordt die motor gevoed door stroom uit een accupakket, bij de tweede zorgt een brandstofcel voor de elektriciteit. Door daarin waterstof samen te brengen met zuurstof uit de lucht treedt er een reactie op waaruit elektriciteit ontstaat.

Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) en Biomass to Liquid (BTL) worden ook wel renewable of hernieuwbare diesels genoemd en behoren tot de tweede generatie biobrandstoffen. In tegenstelling tot de eerste generatie worden HVO en BTL gemaakt van niet-eetbare planten(delen) en afval uit de voedingsindustrie (waaronder frituurvet). Generatie drie, met algen, zeewier en bacteriën als grondstof, is in ontwikkeling.

De letters CNG staan voor Compressed Natural Gas, wat aardgas onder druk betekent. Het hoofdbestanddeel van CNG is methaan. Dat kan ook uit biomassa gewonnen worden. Deze variant heet Compressed Bio Gas (CNG), bio-GNG of groen gas en is aanzienlijk duurzamer dan ‘gewone’ CNG.

LNG is de afkorting van Liquefied Natural Gas. Het is aardgas dat onder hoge druk vloeibaar gemaakt is. Om het gas vloeibaar te houden, is een temperatuur van circa -162 graden Celsius nodig. Net als CNG bestaat LNG hoofdzakelijk uit methaan. Het gas dat van biomassa gemaakt wordt, heet Liquefied Bio Gas (LBG) of bio-LNG.

Bronnen en meer informatie