30 jaar Nieuwsblad Transport

Jubilea en begrafenissen zijn mooie momenten om terug te blikken. Nieuwsblad Transport is springlevend en blikt in deze speciale jubileumeditie terug op zijn dertigjarig bestaan.Uit verschillende artikelen in deze editie (zoals het interview met oud-minister Tineke Netelenbos en haveneconoom Bart Kuipers) blijkt dat de actualiteit weliswaar nog steeds dagelijks kan verrassen, maar dat veel thema’s al jarenlang spelen.

De collage aan koppen op de voorpagina van deze krant toont dat aan: milieuproblemen bij Schiphol, de opening van distriparks, de lengte van de files in de Randstad, fiscale gevolgen voor vervoer, bedrijfsleven tegen tol, douaneregelingen eenvoudiger. Voor de goede orde: dit zijn geen artikelkoppen die we selecteerden uit uitgave van van de afgelopen 30 jaar, zoals we ze verzamelen in het archief.

Hier in Rotterdam heffen we het glas op nog 30 jaar Nieuwsblad Transport en hopen dat wij u al die jaren door middel van de krant, de website, de nieuwsbrief en de evenementen mogen blijven begeleiden.

Download gratis de jubileumversie NT