Mr. Geert de Vries is specialist op het gebied van zeerecht, en is verbonden aan Wybenga Advocaten te Rotterdam. Hij heeft zich in zijn praktijk veel beziggehouden met piraterij.