De files op de Nederlandse en Belgische snelwegen leveren niet alleen ergernis op, maar ook schade aan de economie. De ene minister na de andere verklaart de files de oorlog, maar een afdoende oplossing is nog niet gevonden. In dit dossier een overzicht van een probleem dat misschien niet op te lossen is.