Volgens sommigen een onzinnig modewoord, volgens velen broodnodig voor economisch voortbestaan: innovatie. En wie zijn eigenlijk de nieuwe Google’s en Apple’s van de transportsector?