De kernramp in Japan zorgde voor containers met een te hoge dosis straling. Hoe groot zijn de gevaren nu eigenlijk voor personeel op schepen, in havens, in het achterlandvervoer en in magazijnen? Wat doet de overheid? Hoe waterdicht zijn de controles? Wat kunnen bedrijven in de logistieke keten doen om risico’s te minimaliseren?