Transport raakt in allerlei verschijningsvormen vaak aan het dagelijks leven van de gewone mens. Nieuwsblad Transport zoekt deze zomer de raakvlakken tussen de vervoerende en recreërende mens. Fotograaf Ries van Wendel de Joode is op pad.