Fremantle Highway volgens eigenaar wél in goede staat, verwijt ILT ‘starre houding’ tijdens kort geding

Verslag zitting

Het uitgebrande autoschip ‘Floor’, voorheen de ‘Fremantle Highway’, is voor een belangrijk deel nog intact, en kan daarom niet aangemerkt worden als een afvalstof. Dat betoogde de advocaat van de huidige eigenaar KMS B.V. tijdens een kort geding tegen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Die wil geen toestemming geven voor overbrenging van het autoschip naar China.

De Fremantle Highway was onlangs na twee dagen varen vanuit de Groningse Eemshaven in Rotterdam aangekomen, bijna twee maanden nadat op het vrachtschip brand uitbrak. Het schip werd vervolgens naar Damen Shiprepair in de Botlek gebracht waar het gedeeltelijk ontmanteld wordt om reparatiewerkzaamheden uit te kunnen voeren. Foto: ANP/ Hollandse Hoogte/ MediaTV

KMS B.V. uit Vijfhuizen kocht het schip afgelopen najaar, nadat het in juli boven de Waddenzee in brand was gevlogen, met ruim 3700 auto’s aan boord, waarvan vijfhonderd elektrisch.

Het bedrijf wil het uitgebrande schip in China laten herstellen bij scheepswerf Qingshan, en vervolgens doorverkopen aan hetzelfde bedrijf. Die zou het na acht maanden weer als autoschip in de vaart willen nemen. In China zitten ze te springen om ‘car carriers’, om de populaire elektrische auto’s uit het land naar de wereldmarkt brengen. De vervaardiging van een geheel nieuw autoschip kost echter verschillende jaren.

De advocaat van KMS vertelde de kort gedingrechter vrijdag in Den Haag dat het schip ‘Floor’ in verrassende goede staat verkeert. ‘Maritiem experts hebben in januari en februari vastgesteld dat het achtersteven, de boeg en grote delen van de zijkanten nog intact zijn.’ Daarvoor was dat nog niet duidelijk omdat er nog veel auto’s op het vaartuig stonden.

Als het schip gedwongen in de Rotterdamse haven moet blijven, leidt dat hoge onkosten voor KMS en koper Qingshan. KMS komt uit op een dagelijks bedrag van 120.000 euro, waarvan het zelf 29.000 zou moeten ophoesten. Qingshan zou alleen al 90.000 euro per dag moeten betalen voor de beschikbaarheid van de bak, de semi-submersible, die ‘Floor’ naar China moet vervoeren. KMS is bang dat als ze te lang moet wachten, ze met het schip blijft zitten. De Chinese partner zou dan het recht op ontbinding van het koopcontract kunnen inroepen.

Damen

Scheepswerf Damen heeft volgens de ILT interesse om ‘Floor’ hier te repareren. KMS vindt dat echter geen optie. Het zou commercieel niet aantrekkelijk zijn om het autoschip in Nederland te herstellen, en het zou ook risico’s op schade met zich meebrengen, aldus KMS.

Het maritieme bedrijf uit Vijfhuizen beroept zich erop de Chinese partner Qingshan met zorg uitgekozen te hebben. De bedrijfsleiding is zelf een kijkje in China gaan nemen, om te kijken of bedrijfsprocessen er verantwoordelijk verlopen, onder het motto ‘know your customer”. ‘Mens en milieu zijn erbij gediend als ‘Floor’ naar China gaat’, concludeerde de advocaat van KMS tijdens het kort geding. Hij verweet de ILT een starre houding. ‘Ze wil zekerheid tot drie cijfers achter de komma.’

De inspectie blijft erbij dat het uitgebrande schip niet naar China kan. Sinds de brand moet het aangemerkt worden als een afvalstof, omdat het niet meer gebruikt kan worden voor haar eigenlijke functie, het vervoeren van auto’s. ‘Zolang de door de brand aangetaste bovenkant op het schip zit, blijft het schip een afvalstof’, zei de advocate van de ILT tijdens het kort geding. Dan mag het schip ter reparatie alleen vervoerd worden naar landen in Europa, of naar Turkije, Japan of Zuid-Korea. ‘Al in de eerste gesprekken met KMS heeft de ILT benadrukt dat het transport naar een land als China onmogelijk is.’

Uitspraak volgt op 5 april.

Fremantle Highway volgens eigenaar wél in goede staat, verwijt ILT ‘starre houding’ tijdens kort geding | NT

Fremantle Highway volgens eigenaar wél in goede staat, verwijt ILT ‘starre houding’ tijdens kort geding

Verslag zitting

Het uitgebrande autoschip ‘Floor’, voorheen de ‘Fremantle Highway’, is voor een belangrijk deel nog intact, en kan daarom niet aangemerkt worden als een afvalstof. Dat betoogde de advocaat van de huidige eigenaar KMS B.V. tijdens een kort geding tegen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Die wil geen toestemming geven voor overbrenging van het autoschip naar China.

De Fremantle Highway was onlangs na twee dagen varen vanuit de Groningse Eemshaven in Rotterdam aangekomen, bijna twee maanden nadat op het vrachtschip brand uitbrak. Het schip werd vervolgens naar Damen Shiprepair in de Botlek gebracht waar het gedeeltelijk ontmanteld wordt om reparatiewerkzaamheden uit te kunnen voeren. Foto: ANP/ Hollandse Hoogte/ MediaTV

KMS B.V. uit Vijfhuizen kocht het schip afgelopen najaar, nadat het in juli boven de Waddenzee in brand was gevlogen, met ruim 3700 auto’s aan boord, waarvan vijfhonderd elektrisch.

Het bedrijf wil het uitgebrande schip in China laten herstellen bij scheepswerf Qingshan, en vervolgens doorverkopen aan hetzelfde bedrijf. Die zou het na acht maanden weer als autoschip in de vaart willen nemen. In China zitten ze te springen om ‘car carriers’, om de populaire elektrische auto’s uit het land naar de wereldmarkt brengen. De vervaardiging van een geheel nieuw autoschip kost echter verschillende jaren.

De advocaat van KMS vertelde de kort gedingrechter vrijdag in Den Haag dat het schip ‘Floor’ in verrassende goede staat verkeert. ‘Maritiem experts hebben in januari en februari vastgesteld dat het achtersteven, de boeg en grote delen van de zijkanten nog intact zijn.’ Daarvoor was dat nog niet duidelijk omdat er nog veel auto’s op het vaartuig stonden.

Als het schip gedwongen in de Rotterdamse haven moet blijven, leidt dat hoge onkosten voor KMS en koper Qingshan. KMS komt uit op een dagelijks bedrag van 120.000 euro, waarvan het zelf 29.000 zou moeten ophoesten. Qingshan zou alleen al 90.000 euro per dag moeten betalen voor de beschikbaarheid van de bak, de semi-submersible, die ‘Floor’ naar China moet vervoeren. KMS is bang dat als ze te lang moet wachten, ze met het schip blijft zitten. De Chinese partner zou dan het recht op ontbinding van het koopcontract kunnen inroepen.

Damen

Scheepswerf Damen heeft volgens de ILT interesse om ‘Floor’ hier te repareren. KMS vindt dat echter geen optie. Het zou commercieel niet aantrekkelijk zijn om het autoschip in Nederland te herstellen, en het zou ook risico’s op schade met zich meebrengen, aldus KMS.

Het maritieme bedrijf uit Vijfhuizen beroept zich erop de Chinese partner Qingshan met zorg uitgekozen te hebben. De bedrijfsleiding is zelf een kijkje in China gaan nemen, om te kijken of bedrijfsprocessen er verantwoordelijk verlopen, onder het motto ‘know your customer”. ‘Mens en milieu zijn erbij gediend als ‘Floor’ naar China gaat’, concludeerde de advocaat van KMS tijdens het kort geding. Hij verweet de ILT een starre houding. ‘Ze wil zekerheid tot drie cijfers achter de komma.’

De inspectie blijft erbij dat het uitgebrande schip niet naar China kan. Sinds de brand moet het aangemerkt worden als een afvalstof, omdat het niet meer gebruikt kan worden voor haar eigenlijke functie, het vervoeren van auto’s. ‘Zolang de door de brand aangetaste bovenkant op het schip zit, blijft het schip een afvalstof’, zei de advocate van de ILT tijdens het kort geding. Dan mag het schip ter reparatie alleen vervoerd worden naar landen in Europa, of naar Turkije, Japan of Zuid-Korea. ‘Al in de eerste gesprekken met KMS heeft de ILT benadrukt dat het transport naar een land als China onmogelijk is.’

Uitspraak volgt op 5 april.