Dossier Supply Chain Management

In maart is het centrale thema bij Nieuwsblad Transport: verladers/supply chain management. Deze onderwerpen komen aan bod:

  • Supply chain management bij verladers
  • Ketenoptimalisatie
  • IT-ontwikkelingen
  • Best practices en toekomstvisies

Waarom adverteren in Nieuwsblad Transport

  • Laat zien dat uw bedrijf de specialist is
  • Bereik de eindbeslisser binnen uw doelgroep
  • Crossmediale aanpak via print, online en een live-webinar
  • Extra verspreiding krant onder alle verladers in Nederland

Laat uw business groeien en bekijk de speciale actie: