Demissionair minister van Infrastructuur Mark Harbers meldde eind april dat de snelweg helemaal dicht zou gaan voor vrachtwagens en bussen. De gewichtsbeperking van 25 ton die op deze plek tot dan toe gold, werd in de weken daarvoor ‘honderden keren per dag’ overschreden, met uitschieters tot boven de 40 ton. Daarom zag de minister zich genoodzaakt een totaalverbod in te voeren, zodat de werkzaamheden die momenteel plaatsvinden aan een brug over het Noordhollandsch Kanaal goed uitgevoerd kunnen worden.

‘We gaan met politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in gesprek hoe we de overtredingen verder kunnen terugdringen met handhaving’, laat Rijkswaterstaat weten. ‘Daarnaast kijken we hoe we de communicatie verder kunnen verbeteren.’ De verkeersdienst denkt hierbij onder andere aan aanpassing van de bebording en meer inzet van sociale media en navigatie-apps.