Logistieke Vikingen zijn Europa aan het veroveren. In hoeverre de strengere normen voor de uitstoot van zwavel en stikstof gevolgen zullen hebben voor het scheepvaartverkeer die kant uit, is nog onzeker.