Hoe korter de afstand, hoe moeilijker de distributie. Die paradox beheerst de stadsdistributie ofwel de verdeling van goederen over hun bestemmingen binnen stadsgrenzen. Vooral de problemen in de oude binnensteden roepen om creatieve oplossingen.