Het Topinstituut Logistiek in Breda moet ertoe bijdragen dat Nederland in 2020 marktleider is op het gebied van logistiek. Het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen investeren hierin 67 miljoen euro. Het instituut biedt opleidingen en doet onderzoek naar vernieuwende logistieke concepten. Ook moet het zorgen voor ‘kruisbestuiving’ tussen (onderzoeks)instellingen en bedrijven. Vijf universiteiten (Rotterdam, Delft, Eindhoven, Tilburg en Twente) gaan het instituut vormgeven.