Transporteurs klagen over de prijsdruk, maar verladers wijzen op het gebrek aan transparantie. Gaan de twee elkaar vinden nu men wil dat ook verladers aansprakelijk worden voor misstanden in de keten?