Gelderland verdeelt 30 miljoen die voor railterminal was bedoeld

alternatieve bestemmingen

Het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland heeft voorstellen gedaan om de tientallen miljoenen euro’s die bedoeld waren voor de komst van een railterminal op een andere manier te besteden. Begin dit jaar besloot Provinciale Staten om dat project af te blazen. Geen enkel bedrijf wilde onder de gestelde voorwaarden de laad- en losplaats voor containers langs de Betuweroute bouwen en exploiteren.

Illustratie van de Railterminal Gelderland. Beeld: Provincie Gelderland

De provincie had 55,5 miljoen euro vrijgemaakt voor de Railterminal Gelderland (RTG), die ten noorden van Nijmegen moest worden aangelegd. Daarvan is 15 tot 20 miljoen al uitgegeven. Voor het overgebleven bedrag, naar verwachting 30 miljoen euro, heeft het college van Gedeputeerde Staten nu alternatieve bestemmingen voorgesteld.

Deze voorstellen staan opgenomen in de perspectiefnota voor 2025, met daarin de plannen en financiële kaders voor volgend jaar. De leden van Provinciale Staten praten hier de komende weken over door en ze stellen de nota voor het zomerreces vast.

Gelderland verdeelt 30 miljoen die voor railterminal was bedoeld | NT

Gelderland verdeelt 30 miljoen die voor railterminal was bedoeld

alternatieve bestemmingen

Het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland heeft voorstellen gedaan om de tientallen miljoenen euro’s die bedoeld waren voor de komst van een railterminal op een andere manier te besteden. Begin dit jaar besloot Provinciale Staten om dat project af te blazen. Geen enkel bedrijf wilde onder de gestelde voorwaarden de laad- en losplaats voor containers langs de Betuweroute bouwen en exploiteren.

Illustratie van de Railterminal Gelderland. Beeld: Provincie Gelderland

De provincie had 55,5 miljoen euro vrijgemaakt voor de Railterminal Gelderland (RTG), die ten noorden van Nijmegen moest worden aangelegd. Daarvan is 15 tot 20 miljoen al uitgegeven. Voor het overgebleven bedrag, naar verwachting 30 miljoen euro, heeft het college van Gedeputeerde Staten nu alternatieve bestemmingen voorgesteld.

Deze voorstellen staan opgenomen in de perspectiefnota voor 2025, met daarin de plannen en financiële kaders voor volgend jaar. De leden van Provinciale Staten praten hier de komende weken over door en ze stellen de nota voor het zomerreces vast.