De plannen, die deels al enkele maanden circuleerden in het geruchtencircuit, werden eind vorige week gepresenteerd aan de ondernemingsraden en vakbond EVG en zullen waarschijnlijk leiden tot veel sociale onrust binnen DB Cargo.

Banen weg bij management

Blijkens de Duitse persbureau DPA, dat beschikt over de concrete plannen, wil Nikutta het roer bij het spoorvrachtbedrijf geheel omgooien. Zo moeten er bij management veel banen worden geschrapt. Gedwongen ontslagen worden daarbij uitgesloten. Volgens de vrachtbaas gaan er de komende duizenden medewerkers met pensioen en zullen deze vacante plekken niet worden opgevuld.

Verder zullen veel medewerkers meeverhuizen als DB Cargo werkzaamheden uitbesteed aan dochterondernemingen. De ondernemingsraad en vakbonden hebben eerder geprobeerd de directie op andere gedachten te brengen, maar dat blijkt niet gelukt.

Half miljard aan verlies

DB Cargo leed vorig jaar een verlies voor belastingen van bijna een half miljard euro (ebit), terwijl de punctualiteit verder onder druk stond met 70%. De meeste problemen levert daarbij het zogeheten afzonderlijke wagonvervoer op klanten. Het gaat daarbij op wagons die bij de klanten worden opgehaald, geconsolideerd worden met andere wagons tot treinstellen en later weer bij de individuele afnemers worden afgeleverd.

Deze vorm van railvervoer is niet alleen complex, arbeidsintensief, maar ook duur en elk jaar moet er flink op worden toegelegd. Daarom lapt de Duitse belastingbetaler dit en volgend jaar nog eens een bedrag van 300 miljoen euro bij om die verliesgevende vervoer mogelijk te maken.

Zorgenkind

Ook het zogeheten combi-transport (deels rail en deels binnenvaart) blijft een zorgenkind voor DB Cargo. Ofschoon het aanbod aan containers groeit uit de Duitse zee-en binnenvaarthavens, blijft DB Cargo ook hier verliezen lijden. Door deze activiteit te verhuizen naar dochterbedrijf MEG en daarmee gebruik te maken van de meer flexibele arbeidsvoorwaarden bij dit bedrijf, hoopt Nikutta het combivervoer weer winstgevend te krijgen.

Het railtransport van goederen en producten als staal, auto’s en Chemie wil DB Cargo in aparte bv’s onderbrengen met eigen transportmiddelen en werknemers. Zo moet er onder meer beter zicht komen op kosten en capaciteit, stelt zij. Ook kan er flexibel worden ingespeeld op de wensen van de klanten. ‘Er komt een einde aan de gezamenlijke diensten, waar alles met iedereen is verbonden’, legt zij uit.

DB weer concurrerend maken

De ondernemingsraad en de vakbond EVG moeten al op 20 juni akkoord gaan met de plannen, maar de vraag is of dat ook gaat gebeuren. Er is veel verzet, maar Nikutta heeft daar geen boodschap aan. ‘Ik ben hier met een duidelijke opdracht: de redding van DB Cargo. ‘Wij moeten dat doen voor onze werknemers. Het gaat erom DB Cargo weer concurrerend en toekomstbestendig te maken.’