In deze editie van Brand Stories vertelt Van der Vlist over de ontwikkelingen in Port of Moerdijk. Organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Van der Vlist Transportgroep is met een haven en terminal op logistiek gebied inmiddels al meer dan dertig jaar tot volle tevredenheid in Port of Moerdijk gevestigd. De afgelopen jaren maakte het logistieke bedrijf zo’n forse groei door, dat er naast de eigen vestiging met een kadelengte van 250 meter nog een andere locatie op Moerdijk – met een kademuur van driehonderd meter – werd gehuurd om alle werkzaamheden optimaal uit te kunnen voeren.

‘Onze eigen vestiging was niet meer toereikend en dus besloten we na te denken over een goede langetermijnoplossing’, vertelt Nico van der Vlist, samen met zijn broer Dirk, directeur en mede-eigenaar van het familiebedrijf. Toen er uiteindelijk een perceel beschikbaar kwam op de Oostelijke Randweg was de keuze snel gemaakt en ontwikkelde Van der Vlist bouwplannen voor een gloednieuwe multipurpose terminal. Inmiddels is de grond bouwklaar en wordt er volop gebouwd. De verwachting is dat de terminal eind dit jaar operationeel zal zijn. ‘Alle havenactiviteiten worden van de twee huidige locaties omgezet naar een centrale, nieuwe locatie met een nieuwe kademuur van 650 meter’, aldus Van der Vlist. Daarmee beschikt de terminal over nieuwe, efficiënte ligplaatsen met een extra capaciteit van 92.000 vierkante meter, met daarop 16.000 vierkante meter extra binnenopslag, met bovenloopkranen tot wel 80 ton. Op het buitenterrein van het complex een enorme portaalkraan met overspanning van 50 meter en hijscapaciteit van 80 ton. Ook kan ultramoderne havenbehandelingsapparatuur worden ingezet tot wel 220 ton.

Draaipunt

‘Port of Moerdijk een belangrijk draaipunt in onze blue road-filosofie. De blue road staat voor vervoer over het water van Rijn of Donau. Wij beschouwen de nieuwe terminal als een multimodale, congestievrije hub met ideale verbindingen naar het achterland, zowel via het spoor als via het water. Dat is ook één van de belangrijkste redenen om voor Moerdijk te kiezen. Wij geloven in een multimodale aanpak en een andere inrichting van de supply chain. We willen meer modaliteiten meenemen in de keten’, vertelt Van der Vlist.

‘Onze toekomstvisie is dat we van hieruit meer duurzame modaliteiten kunnen inzetten. We streven ernaar om met name voor de last mile wegtransport in te zetten. We hebben veel klanten die met overzeese productie werken; Moerdijk is een ideale terminalplek, waar deze producten van overzee zonder verstoringen in de aanvoer kunnen aankomen en van waaruit we het achterland goed kunnen bereiken.’

Om het goederenvervoer per spoor te verbeteren, is het bedrijf bijvoorbeeld bezig om eigen ladingdragers te ontwikkelen waarmee ook grotere goederen per trein kunnen worden vervoerd. ‘Onze droom is een goederentreinverbinding naar Polen en Italië. Moerdijk biedt ons de mogelijkheid tot die spoorontsluitingen’, aldus Van der Vlist.

Waarde toevoegen

Op de nieuwe locatie, waar bij de start zo’n 35 mensen werkzaam zullen zijn, concentreert Van der Vlist zich op een aantal activiteiten. ‘Het accent ligt op op- en overslag, met name gericht op twee afzetmarkten: de bouwsector – van grote, stalen constructies tot bouwmaterialen en bouwmachines – en de energiemarkt : van accupakketten tot windmolens. We beschikken over heavy liftexperts om deze specifieke markten goed te kunnen bedienen en om zeeschepen en binnenvaartschepen te kunnen laden en lossen’, vertelt Van der Vlist.

Als internationaal opererend logistiekbedrijf is Van der Vlist vooral gespecialiseerd in het behandelen van investeringsgoederen. Het gaat dan om projectladingen en logistieke stromen van buitenprofielgoederen: lang, breed, hoog en/of zwaar. Van het transport van graafmachines tot wieken voor windmolens. ‘Alles is erop gericht onze klanten zo optimaal mogelijk te ontzorgen. Dan gaat het dus niet meer alleen om het vervoer van A naar B, maar ook om onze regiefunctie, waarbij producten van verschillende werelddelen op een centrale plek samenkomen om just-in-time bewerkt en gedistribueerd te worden.’

Familiebedrijf

Van der Vlist is een familiebedrijf dat al bestaat sinds 1930: de broers Dirk, Nico en John Van der Vlist vormen nu de 3e generatie binnen het bedrijf en inmiddels treedt ook de 4e generatie aan. ‘Als familiebedrijf gaan wij niet voor de korte termijn, maar willen we wezenlijk iets aan de wereld toevoegen, ook voor de lange termijn’, vertellen de broers. ‘Wij geloven in Bijbelse normen en waarden. Dat betekent dat we staan voor goed rentmeesterschap. We willen de wereld een stukje beter achterlaten en zorgvuldig omgaan met de aarde en de mensen om ons heen. Dat betekent ook dat we geloven in duurzaamheid: onze doelstelling is om in 2040 als bedrijf klimaatneutraal te zijn. Je verantwoordelijkheid nemen als bedrijf, doen wat je zegt en geen dingen doen die vragen oproepen. Wij merken dat onze klanten juist in deze tijd op zoek zijn naar houvast, betrouwbaarheid en transparantie. Dat zit bij ons allemaal in het DNA.’

Port of Moerdijk is de vierde zeehaven van nationaal belang en de tweede containerhaven van Nederland. Port of Moerdijk richt zich op duurzame procesindustrie en Europese logistiek. Daarbij wordt ingezet op alle beschikbare modaliteiten (water, spoor, weg en pijpleiding). Port of Moerdijk kent met CCT, OBM, ZHD en Steinweg DMT diverse partijen die kunnen helpen bij de ‘modal shift’, en deze keer is er aandacht voor de toekomstige terminal van Van der Vlist, die heel belangrijk is in het streven van Port of Moerdijk naar een duurzame supply chain.

Dit verhaal is u aangeboden door Port of Moerdijk.

BRAND STORIES

Bedrijven en organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Heeft uw bedrijf ook een interessant verhaal? Neem contact met ons op en bekijk de mogelijkheden om ook te adverteren via Brand Stories.