Bijna 10% in overtreding bij nationale controleweek op illegale cabotage

120 vrachtwagens gecontroleerd

De ILT heeft tijdens de Europese controleweek op cabotage tien processen-verbaal uitgedeeld voor illegale cabotage. In totaal controleerde de inspectiedienst 120 vrachtwagens op zes plekken in Nederland en werden 39 overtredingen ontdekt.

Twee chauffeurs kwamen van buiten de EU, maar hadden geen bestuurdersattest. Foto: ILT

De ILT controleerde in Moerdijk, Venlo, Zwolle, Bodegraven, Geldrop en op de Maasvlakte. Op die laatste drie locaties werden de meeste overtredingen vastgesteld.

Cabotage, waarbij een vervoerder uit een EU-lidstaat een transport uitvoert binnen de landsgrenzen van een andere lidstaat, is sinds 1993 aan banden gelegd. Een vervoerder mag met een vrachtwagen drie cabotageritten uitvoeren in een andere lidstaat, die moeten plaatsvinden binnen zeven dagen. Daarna geldt een afkoelperiode waarbij de truck vier dagen geen enkele cabotagerit in dat land mag rijden.

Naast overtredingen van deze regels werden tien chauffeurs beboet die hun wekelijkse rust in de cabine doorbrachten. Op het ‘cabinekamperen’ staat in Nederland een boete van zo’n 1.500 euro, die voor rekening van de werkgever komt.

Oneerlijke concurrentie

Verder waren er overtredingen voor verkeerde bediening van de tachograaf, ontbreken van Code 95 en bestuurdersattesten. Zo’n attest is vereist voor chauffeurs van buiten de EU die in dienst zijn bij een Nederlandse onderneming en toont aan dat de Nederlandse arbeidsvoorwaarden worden gehanteerd.

‘Ongelukken in het wegtransport kunnen ontstaan door oververmoeidheid en gebrekkige opleiding van chauffeurs, technische gebreken aan voertuigen of verkeerde belading’, schrijft de ILT. ‘Het niet naleven van de regels voor de rij- en rusttijden, belading, vergunningseis of cabotage leidt tot onveiligheid en oneerlijke concurrentieverhoudingen tussen transporteurs.’

Bijna 10% in overtreding bij nationale controleweek op illegale cabotage | NT

Bijna 10% in overtreding bij nationale controleweek op illegale cabotage

120 vrachtwagens gecontroleerd

De ILT heeft tijdens de Europese controleweek op cabotage tien processen-verbaal uitgedeeld voor illegale cabotage. In totaal controleerde de inspectiedienst 120 vrachtwagens op zes plekken in Nederland en werden 39 overtredingen ontdekt.

Twee chauffeurs kwamen van buiten de EU, maar hadden geen bestuurdersattest. Foto: ILT

De ILT controleerde in Moerdijk, Venlo, Zwolle, Bodegraven, Geldrop en op de Maasvlakte. Op die laatste drie locaties werden de meeste overtredingen vastgesteld.

Cabotage, waarbij een vervoerder uit een EU-lidstaat een transport uitvoert binnen de landsgrenzen van een andere lidstaat, is sinds 1993 aan banden gelegd. Een vervoerder mag met een vrachtwagen drie cabotageritten uitvoeren in een andere lidstaat, die moeten plaatsvinden binnen zeven dagen. Daarna geldt een afkoelperiode waarbij de truck vier dagen geen enkele cabotagerit in dat land mag rijden.

Naast overtredingen van deze regels werden tien chauffeurs beboet die hun wekelijkse rust in de cabine doorbrachten. Op het ‘cabinekamperen’ staat in Nederland een boete van zo’n 1.500 euro, die voor rekening van de werkgever komt.

Oneerlijke concurrentie

Verder waren er overtredingen voor verkeerde bediening van de tachograaf, ontbreken van Code 95 en bestuurdersattesten. Zo’n attest is vereist voor chauffeurs van buiten de EU die in dienst zijn bij een Nederlandse onderneming en toont aan dat de Nederlandse arbeidsvoorwaarden worden gehanteerd.

‘Ongelukken in het wegtransport kunnen ontstaan door oververmoeidheid en gebrekkige opleiding van chauffeurs, technische gebreken aan voertuigen of verkeerde belading’, schrijft de ILT. ‘Het niet naleven van de regels voor de rij- en rusttijden, belading, vergunningseis of cabotage leidt tot onveiligheid en oneerlijke concurrentieverhoudingen tussen transporteurs.’