Maastricht en Rotterdam verlenen marktondernemers op marktdagen toegang tot de zero-emissiezones, ongeacht hun voertuig. Eindhoven doet dat niet, hoewel de zone in de lichtstad vrijwel de gehele binnenstad bestrijkt. De overige regels en ontheffingen zijn hetzelfde als in de andere steden.

Per 1 januari 2025 hebben nieuwe dieselbestelbussen en -vrachtwagens zo geen toegang meer tot de Eindhovense binnenstad. Voor bestaande voertuigen is er een overgangsregeling. In 2030 worden alleen nog uitstootvrije busjes en trucks toegelaten.

Opsporingsambtenaren

Opvallend is dat Eindhoven de nul-emissiezone voorlopig gaat handhaven met bijzondere opsporingsambtenaren. ‘Daarnaast wordt nader uitgewerkt op welke wijze het verwerken van kentekengegevens van voertuigen op of aan de weg met behulp van een technisch hulpmiddel, namelijk Automatic Number Plate Recognition (ANPR) camera’s de handhaving van de nul-emissiezone gaat ondersteunen.’

‘Gezien het absolute aantal voertuigen dat dagelijks de stad inrijdt en waarop de nul-emissiezone van toepassing is, is deze technische ondersteuning noodzakelijk om de belasting van de ambtelijke capaciteit bij handhaving te beperken.’ Rotterdam maakt al gebruik van deze camera’s.

Van de 16 gemeenten die per 1 januari een zero-emissiezone invoeren, moeten er nu nog 13 een definitief verkeersbesluit nemen.