De titel ‘logistieke hotspot nummer 1’ moest Venlo na drie jaar afstaan aan de Brabanders en het nieuwe logistieke topinstituut koos voor Breda. De IJzeren Rijn gaat op grond van de jongste plannen aan de neus van Venlo voorbij, terwijl de Brabantse steden morrelen aan het goederenvervoer over de Brabantroute. Maar vlak ze niet uit, daar in Noord-Limburg. De regio Venlo wil zich versterken als regisseur van logistieke ketens. Daarmee moet de concurrentie met andere ‘logistieke hotspots’ worden aangegaan.